งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop. การแยกรูปภาพหมู่ เป็น ภาพเดี่ยว 1. คลิกที่ File 2. เลือกที่ Open 3. เลือกรูป ที่ Look in 4. คลิก Open 5. คลิกที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop. การแยกรูปภาพหมู่ เป็น ภาพเดี่ยว 1. คลิกที่ File 2. เลือกที่ Open 3. เลือกรูป ที่ Look in 4. คลิก Open 5. คลิกที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

2 การแยกรูปภาพหมู่ เป็น ภาพเดี่ยว 1. คลิกที่ File 2. เลือกที่ Open 3. เลือกรูป ที่ Look in 4. คลิก Open 5. คลิกที่ Eliptical Mavquee Tool ที่กล่องเครื่องมือ 6. คลิกเมาส์ ที่รูปที่ต้องการจะแยกออกมา ทำเป็น กรอบรอบรูป 7. กำหนด Feather 10 Px 8. คลิก Edit

3 9. คลิก Copy 10. คลิก File 11. คลิก New 12. จะได้กรอบแสดงค่าของหน้าใหม่ คลิก Ok 13. คลิก Edit ที่แถบเมนู 14. คลิก Paste

4 การปรับขนาดรูป 1. คลิกที่ Image 2. คลิกที่ Image Size 3. ที่ Width กำหนด 150 4. คลิกที่ ok

5 การบันทึกรูปเพื่อนำไป ทำเว็บไซต์ 1. คลิกที่ File 2. คลิกที่ Save for web 3. เลือกรูปแล้วคลิก Save 4. ที่ Save in เลือกที่เก็บรูปที่ Local Disk (D:) 5. ที่ File name ตั้งชื่อรูป 6. คลิกที่ Save

6 การ stamp รูปภาพ 1. คลิกที่ File 2. เลือกที่ Open 3. เลือกรูป ที่ Look in 4. คลิก Open 5. ให้เปิดรูปภาพขึ้นมา 2 รูป 6. นำรูปภาพมาวางเรียงกัน 7. คลิกที่ Clone Stamp Tool 8. กดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ด ค้างไว้ คลิกเมาส์เลือกรูปที่ ต้องการ 9. นำเมาส์มาระบายที่ภาพที่ต้องการจะนำรูปไปวาง

7 การปรับขนาดรูป 1. คลิกที่ Image 2. คลิกที่ Image Size 3. ที่ Width กำหนด 150 4. คลิกที่ ok

8 การบันทึกรูปเพื่อนำไป ทำเว็บไซต์ 1. คลิกที่ File 2. คลิกที่ Save for web 3. เลือกรูปแล้วคลิก Save 4. ที่ Save in เลือกที่เก็บรูปที่ Local Disk (D:) 5. ที่ File name ตั้งชื่อรูป 6. คลิกที่ Save

9 การตัดรูป 1. คลิกที่ File 2. คลิกที่ Open 3. เลือกรูปที่ต้องการ คลิก Open 4. ที่กล่องเครื่องมือเลือก Magnetic Lasso Tool 5. คลิกเมาส์ลากเมาส์ไปตามรูปที่ต้องการ ให้เส้น จดกันแล้วคลิกเมาส์ 6. คลิก Edit > Copy 7. เปิดภาพใหม่ คลิกที่ File > Open 8. คลิก Edit คลิก Paste 9. ให้ปรับขนาดภาพ และบันทึก Save For web

10 การใส่ตัวอักษร 1. คลิก File คลิก Open เลือกภาพที่ต้องการ คลิก Open 2. ที่เครื่องมือเลือก T Horizontal Type Tool 3. นำมาคลิกที่รูป ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยม 4. เลือกรูปแบบอักษรภาษาไทย ปรับขนาดอักษร เล็กหรือใหญ่ 5. ทำแถบดำคลุมอักษร เพื่อใส่เงา หรือลวดลาย 6. คลิก Layer เลือก Layer style 7. คลิก Drop Shadow > เลือกรูปแบบตามต้องการ 8. ปรับขนาดรูปภาพ และ บันทึก Save For web

11 การแต่งภาพ 1. เปิดภาพโดยคลิก File คลิก Open เลือกรูปที่ ต้องการ Open 2. ที่กล่องเครื่องมือ คลิก Zoom Tool แวนขยาย 3. นำเมาส์ไปคลิกรูปที่ต้องการแต่ง รูปก็จะขยาย ใหญ่ 4. เลือกเครื่องมือ Smudge Tool 5. ปรับขนาดแปร Brush ขนาด 50 6. นำเมาส์มาเกลี่ยสิ่งที่ไม่ต้องการออก โดยเกลี่ยสี อื่นไปทับ 7. ปรับขนาดรูป และบันทึก Save for web

12 ทำปกหนังสือ 1. กำหนดกระดาษ เอ 4 2. กำหนดสีแกรนเดีย 2 สี 3. สร้างเลเยอร์ใหม่ 4. ใส่พื้นหลัง ( หารูปหรือพื้นหลังมาใส่ ) ปรับให้ โปร่งใส่ 5. ก๊อบปี้รูปไปวางในกระดาษปรับให้พอดี 6. ปรับให้รูปกลมกลืนกัน ที่ Opaity ปรับให้ค่า ต่ำลง

13 ทำปกหนังสือ 7. สร้างเลเยอร์ใหม่ 8. ทำป้าย ใส่สีหรือ ใช้สีแกรนเดีย 9. สร้างเลเยอร์ใหม่ 10. พิมพ์ข้อความ แต่งข้อความใส่เงา เน้นขอบสี ขาวให้น่าสนใจ 11. พิมพ์ข้อความ เสนอ ผู้จัดทำ ฯลฯ 12. บันทึกเป็น 2 ไฟล์.psd แก้ไขได้.jpg แก้ไข ไม่ได้

14 ทำหัวเว็บเพจ 1. กำหนดขนาด 800 คูณ 180 2. ใส่สี แบบ แกรนเดีย 3. สร้างเลเยอร์ 4. ใส่ตาข่ายให้หัวเว็บ 5. พิมพ์ข้อความ ปรับแต่งให้น่าสนใจ 6. หาโลโก้มาใส่ 7. หากิจกรรมเด่นมาใส่ 8. ใช้ยางลบ ขนาด 300 ลบให้กลมกลืนกับฉาก หลัง

15 ทำการ์ดอวยพร สร้างงานใหม่ กำหนดกระดาษ กว้าง 15 cm สูง 10 cm เปิดภาพใหม่ นำมาวางในกระดาษที่สร้างไว้ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เพิ่มเอฟเฟ็กให้ตัวหนังสือ

16 ตัดรูปโดยใช้ไม้ตี เลือกพื้นที่ ดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์รูป โอเค ที่กล่องโต้ตอบ Del ที่คีย์บอร์ด Move tool ที่กล่องเครื่องมือ ลากวาง


ดาวน์โหลด ppt การแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop. การแยกรูปภาพหมู่ เป็น ภาพเดี่ยว 1. คลิกที่ File 2. เลือกที่ Open 3. เลือกรูป ที่ Look in 4. คลิก Open 5. คลิกที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google