งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย ด. ช. นักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 7 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย ด. ช. นักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 7 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย ด. ช. นักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 7 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง

2  พื้นฐาน Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมที่สำคัญตัวหนึ่งของชุด Microsoft Office นักบัญชีทั่วโลกอยู่จักโปรแกรมตัวนี้ ดี เนื่องจากเป็นโปรแกรมด้านการคำนวณในลักษณะ ตาราง หรือ sheet ที่มีประสิทธิภาพมากตัวหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมทางด้านบัญชีหลาย ๆ โปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล (link) มายัง MS Excel โดยตรงอีกด้วย ดังนั้น Microsoft Excel จึงเป็น โปรแกรมที่น่าเรียนรู้อีกโปรแกรมหนึ่งเช่นกัน

3 ส่วนประกอบ หลัก 1. Row - แนวนอน จะเริ่มต้นจาก row 1 ถึง Coloumn - แนวตั้ง จะเริ่มต้นจาก A ถึง IV ( การ เริ่ม Column จะนับจาก A, B, C,. ถึง Z และจากนั้นจะเป็น AA, AB, AC Cell - จุดตัดของ Column กับ Row ( เพื่อใช้ เรียกตำแหน่งของข้อมูล ) 4. Workbook - ประกอบด้วย sheet แต่ละหน้า จากภาพ ให้สังเกตุ ส่วนล่างจะเห็นคำว่า sheet1,shee2,shee3

4 ส่วนประกอบของเมนู หลัก 1. เมนู New - ใช้สำหรับเปิด sheet ใหม่ ถ้าคุณ คลิกที่ไอคอน New โปรแกรมจะเปิดหน้าว่างๆให้ แต่ถ้าคุณคลิกที่เมนู File เลือก New คุณจะเห็น แบบฟอร์ม (Template) 2. เมนู Open - ใช้สำหรับเปิด sheet เก่า หรือ sheet ที่เคยบันทึกไว้แล้ว เพื่อนำมาแก้ไข 3. เมนู Save - ใช้สำหรับบันทึก sheet ถ้า Save as จะหมายถึงบันทึกในอีกชื่อหนึ่ง ( ถ้าเปิดไฟล์ใหม่ การ เรียกคำสั่ง Save จะเป็นการ Save as ทุกครั้ง ) 4. เมนู Close - ใช้สำหรับปิด sheet ปัจจุบันที่ ทำงานอยู่ ( ถ้าคุณพยายามปิดไฟล์โดย ไม่ได้ Save โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเตือนคุณว่ายังมี ไฟล์ที่ยังไม่ Save เพื่อให้คุณกลับไป Save ก่อน ) 5. คำสั่งบางคำสั่งสามารถคลิกผ่านไอคอนดังภาพ ตัวอย่างบางส่วน ด้านล่างนี้

5 1 แทนคำสั่ง New 2 แทนคำสั่ง Open 3 แทนคำสั่ง Save 4 แทนคำสั่ง Print 5 แทนคำสั่ง Print Preview ( ดูผลงานก่อนสั่ง พิมพ์ )

6 Toolbars Toolbars คือบาร์ที่ประกอบด้วยไอคอนต่าง ๆ ซึ่ง ช่วยทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้ งานส่วนใหญ่ก็เพียงแต่คลิกข้อความที่ต้องการ เปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกไอคอนคำสั่งที่ต้องการ... Toolbars มี 2 ประเภทคือ 1. Standard Toolbars - Toolbars ที่ใช้สำหรับ เปิด ปิด และบันทึกไฟล์เป็นหลัก

7 2. Formatting Toolbars - Toolbars ที่ใช้สำหรับ จัดรูปตัวเลข ตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง รวมทั้ง การใส่ คอมม่า เป็นหลัก ถ้า Toolbars อันใดอันหนึ่งขาดหายไป หรือ ต้องการเพิ่ม Toolbars อื่นๆ สามารถเข้าไป เพิ่มเติมได้ดังนี้ ( เหมือนกับ Microsoft Office Word) 1. คลิกเมนู View 2. เลือกเมนูย่อย Toolbars 3. คลิกเลือกประเภทของ Toolbars ที่ต้องการ ( ถ้ามีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อ Toolbars ใด แสดงว่าถูกแสดงที่หน้าจอแล้ว )


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย ด. ช. นักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 7 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google