งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร การขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อ หน้า การแทรกและพิมพ์ข้อความ ใหม่ทับข้อความเดิม การคัดลอกข้อความ การย้ายข้อความไปยัง ตำแหน่งใหม่ การลบข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร การขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อ หน้า การแทรกและพิมพ์ข้อความ ใหม่ทับข้อความเดิม การคัดลอกข้อความ การย้ายข้อความไปยัง ตำแหน่งใหม่ การลบข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร การขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อ หน้า การแทรกและพิมพ์ข้อความ ใหม่ทับข้อความเดิม การคัดลอกข้อความ การย้ายข้อความไปยัง ตำแหน่งใหม่ การลบข้อความ การยกเลิกสิ่งที่ทำไป แล้วและทำซ้ำ การบันทึกเอกสาร การปิดเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ การเปิดเอกสารเก่า ขึ้นมาแก้ไข การปิดโปรแกรม

2 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร 1 2 คลิกเมาส์ให้ปรากฏเคอร์เซอร์ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เมื่อพิมพ์ ข้อความจนสุดบรรทัด จะ ขึ้นบรรทัด ใหม่โดยอัตโนมัติ

3 การขึ้นบรรทัดใหม่ 1 ในขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความ หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม Enter 2 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ในบรรทัดใหม่

4 การย่อหน้า 1 หากต้องการย่อหน้า ให้วาง เคอร์เซอร์หน้าข้อความที่ต้องการ ย่อหน้า 2 กดปุ่ม Tab ข้อความ ก็จะ ย่อหน้า

5 การแทรกข้อความ 1 วางเคอร์เซอร์ บริเวณที่ ต้องการแทรก ข้อความ 2 พิมพ์ข้อความที่ ต้องการแทรกลง ไป

6 การพิมพ์ข้อความใหม่ทับ ข้อความเดิม 1 ให้แดรกเมาส์ เลือกข้อความที่ ต้องการพิมพ์ ทับ 2 พิมพ์ข้อความ ใหม่ที่ต้องการ ทับลงไป

7 การคัดลอกข้อความ 1 ให้แดรกเมาส์เลือก ข้อความที่ต้องการ คัดลอก 2 ที่แท็บ Home คลิกปุ่ม copy หรือกดปุ่ม Ctrl+c 3 คลิกเมาส์เลือก ตำแหน่งที่ต้องการ วางข้อความ 4 คลิกปุ่ม Paste หรือกดปุ่ม Ctrl+v

8 การย้ายข้อความไปยังตำแหน่ง ใหม่ (Cut) 1 แดรกเมาส์เลือก ข้อความที่ต้องการ ย้าย 2 ที่แท็บ Home คลิกปุ่ม cut กรือกดปุ่ม Ctrl+x 3 คลิกเมาส์เลือก ตำแหน่งที่ต้องการ วางข้อความ 4 คลิกปุ่ม Paste หรือกดปุ่ม Ctrl+v

9 การบันทึกเอกสาร 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนูบันทึก (Save) หรือกดปุ่ม Ctrl+s

10 การลบข้อความ ใช้ Backspace ในการลบตัวอักขระ ก่อนหน้า cursor และใช้ Delete ในการลบตัวอักขระ ถัดไปจาก cursor ทำแถบสีให้กับข้อความที่ต้องการ กดปุ่ม Delete

11 การยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้ว (undo) และ ทำซ้ำ (redo) 1. วิธียกเลิกคำสั่งด้วย Undo คลิกปุ่ม หรือกดปุ่ม Ctrl+Z 2. วิธียกเลิกคำสั่ง Undo ด้วยคำสั่ง Redo คลิกปุ่ม หรือกดปุ่ม Ctrl+Y 1 2

12 การบันทึกเอกสาร ( ต่อ ) 3 เลือกตำแหน่งที่ใช้ ในการเก็บเอกสาร 4 ตั้งชื่อ เอกสาร 5 คลิกปุ่ม Save

13 การบันทึกเอกสารแบบสร้าง สำเนา 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู Save As 3 คลิกเลือก Word Document

14 การบันทึกเอกสารแบบสร้าง สำเนา ( ต่อ ) 4 เลือกตำแหน่งที่ใช้ ในการเก็บเอกสาร 5 ตั้งชื่อ เอกสาร 6 คลิกปุ่ม Save

15 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ Word 97-2003 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู Save As 3 คลิกเลือก Word 97-2003 Document

16 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ Word 97- 2003 ( ต่อ ) 4 เลือกตำแหน่งที่ใช้ ในการเก็บเอกสาร 5 ตั้งชื่อ เอกสาร 6 คลิกปุ่ม Save

17 การปิดเอกสาร 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู Close

18 การสร้างเอกสารใหม่ 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู New

19 การสร้างเอกสารใหม่ ( ต่อ ) 3 คลิกเลือก Blank and recent เพื่อเป็นเอกสารเปล่า 4 คลิกปุ่ม Create 5 คลิกเลือก Blank Document

20 การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู Open

21 การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข ( ต่อ ) 3 เลือกโฟลเดอร์ 4 เลือกไฟล์เอกสาร ที่ต้องการเปิด 5 คลิกปุ่ม Open

22 การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข ( ต่อ ) สำหรับเอกสารที่เคยเปิดใช้งานมาแล้ว จะปรากฏรายชื่อ ไฟล์เอกสารอยู่ในส่วนของเอกสารล่าสุด 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 เลือกไฟล์ เอกสารที่ ต้องการเปิด

23 การปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกปุ่ม Exit Word


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์ข้อความลงใน เอกสาร การขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อ หน้า การแทรกและพิมพ์ข้อความ ใหม่ทับข้อความเดิม การคัดลอกข้อความ การย้ายข้อความไปยัง ตำแหน่งใหม่ การลบข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google