งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คุณครูณิชากานต์ คำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คุณครูณิชากานต์ คำมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คุณครูณิชากานต์ คำมา

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนรู้วิธีสร้างภาพเทคนิคและนำไป ประยุกต์ใช้ได้

3 การวาดภาพด้วย พู่กัน หรือ แปรง Brush 1. คลิกเครื่องมือรูปแปรง (Brush) ตัวชี้ของเม้าส์จะเป็นรูป เครื่องหมายบวก เมื่ออยู่บนหน้าจอ 1. คลิก 3. วาด 2. เลือก 2. เลือกขนาดของหัวแปรง ใน กล่องรูปแบบ เครื่องมือ ซึ่งมี ให้เลือก 12 ขนาด 3. กดปุ่มซ้ายของ เม้าส์แล้วลาก เพื่อวาดภาพตาม ต้องการ

4 การทำงานของปุ่มเลือกพื้นที่ทำงานที่มี รูปแบบอิสระ ใช้เลือกพื้นที่ที่ต้องการตาม รูปแบบต่างๆ 1. คลิก 2. เลือกพื้นที่ 3. ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

5 การวาดภาพด้วย ดินสอ Pencil 1. คลิกเครื่องมือ Pencil ตัวชี้ของ เม้าส์จะเป็นรูปดินสอ เมื่ออยู่บนพื้นที่วาด ภาพ 1. คลิก 2. วาด 2. กดปุ่มซ้ายของ เม้าส์แล้วลาก เพื่อ วาดภาพตามต้องการ ดังรูปตัวอย่าง

6 การระบายสี มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเครื่องมือรูปถัง สี (Fill) 1. คลิก 3. คลิกเทสี 2. เลือกสี 2. คลิกเลือกสีที่ต้องการ เติมในกล่องสีด้านล่าง 3. คลิกตรงจุดที่ต้องการ ใส่สี

7 การพ่นสีด้วย สเปรย์ Airbrush 1. คลิกเครื่องมือรูป ขวดสเปรย์ (Airbrush) 2. คลิกเลือกขนาดของหัว พ่นในกล่อง รูปแบบเครื่องมือ มีให้ เลือก 3 ขนาด 3. คลิกแล้วลาก เพื่อพ่นสี 1. คลิก 3. คลิกพ่นสี 2. เลือก

8 การพิมพ์ตัวหนังสือ Text 1. คลิกเม้าส์ (Mouse) ไปที่ ปุ่ม 2. คลิก เม้าส์ (Mouse) แดร๊ก เป็นกรอบบนพื้นที่ทำงานสี ขาว จะเกิดเส้นประ สามารถ พิมพ์อักษรใดๆ ลงไปได้ 3. เมื่อเลือกปุ่ม จากกล่อง เครื่องมือ จะพบว่ามีกล่อง อักษร (Text Box) แสดงให้ เห็น สามารถเลือกชนิดของ ตัวอักษร ขนาดและลักษณะ ของอักษรได้ 4. ถ้าไม่มีกล่องอักษร (Text Box) แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ คำสั่ง View เลือกคลิก Text Toolbar บนแถบคำสั่งจะได้ กล่องอักษร (Text Box) ดัง ภาพ 1. คลิก 2. คลิก 3.

9 การลบ 1. คลิกเครื่องมือ ยางลบ (Eraser) 2. ตัวชี้เม้าส์จะเป็นรูปกล่อง สี่เหลี่ยม เมื่ออยู่บนพื้นที่ ทำงาน 3. เลือกขนาดของยางลบใน กล่องรูปแบบเครื่องมือ มีให้ เลือก 4 ขนาด 4. กดปุ่มซ้ายของเม้าส์แล้วลาก เพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการ // ปรับขนาดยางลบให้ใหญ่ กด ปุ่ม Ctrl และเครืองหมายบวก Ctrl+ // ปรับขนาดยางลบให้เล็ก กด ปุ่ม Ctrl และเครืองหมายลบ Ctrl-

10 การบันทึก ( เก็บไฟล์ผลงาน ) 1. คลิกที่แถบคำสั่ง File ( แฟ้ม ) แล้วเลือกไปที่ Save As.. ( บันทึกเป็น ) จะปรากฏหน้าต่าง การ จัดเก็บไฟล์ข้อมูล 2. ตั้งชื่อในช่อง File Name แล้วคลิกที่ปุ่ม Save 1. คลิก 2. พิมพ์ชื่อ 3. คลิก

11 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer) คลิกที่แถบคำสั่ง File แล้วเลือกไปที่ Print จะปรากฏหน้าต่างการพิมพ์แสดงขึ้นมาแล้วคลิก ที่ปุ่ม Print ดังภาพ

12 การเก็บผลงานเป็นไฟล์ทำโดย File ( แฟ้ม ) แล้ว เลือกไปที่ New File ( แฟ้ม ) แล้ว เลือกไปที่ Open File ( แฟ้ม ) แล้ว เลือกไปที่ Save As.. File ( แฟ้ม ) แล้ว เลือกไปที่ Print Timer

13 เติมคำศัพท์ให้ ถูกต้อง B _ u _ h ( พู่กัน ) Alphabet Buttons Appear Here

14 โยงภาพเรียงตามขั้นตอนเก็บผลงานเป็นไฟล์ ☻ คลิกที่แถบคำสั่ง File ( แฟ้ม ) ☻ เลือกไปที่ Save As.. ( บันทึกเป็น ) ☻ ตั้งชื่อในช่อง File Name ☻ คลิกที่ปุ่ม Save

15 ข้อใดถูกต้อง 60 ปรับขนาดยางลบ ให้ใหญ่ กดปุ่ม Ctrl และ เครื่องหมายบวก Ctrl+ ปรับขนาดยางลบ ให้เล็ก กดปุ่ม Ctrl และเครื่องหมาย บวก Ctrl+


ดาวน์โหลด ppt วาดรูปด้วย Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คุณครูณิชากานต์ คำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google