งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ ผศ. ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ จัดทำโดย นายนราธิป คำนึงครวญ รหัสนักศึกษา 551120746 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ ผศ. ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ จัดทำโดย นายนราธิป คำนึงครวญ รหัสนักศึกษา 551120746 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เสนอ ผศ. ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ จัดทำโดย นายนราธิป คำนึงครวญ รหัสนักศึกษา 551120746 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4

5

6

7

8

9 me nu

10 me nu

11 2. ความหมายของสื่อการเรียนรู้คำว่า " สื่อ " (Media) เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า "medium" แปลว่า " ระหว่าง " หมายถึงสิ่งใดก็ ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถ สื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อมีการนำ สื่อมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนก็เรียกสื่อ นั้นว่า " สื่อการเรียนการสอน " (Instruction Media) หมายถึงสื่อชนิดใดก็ตามที่บรรจุ เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนและผู้เรียน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาหรือ สาระนั้นๆปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะใน ห้องเรียนหรือในโรงเรียนผู้สอนและผู้เรียน สามารถเรียนรู้จากสื่อต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่สื่อที่ นำมาใช้เพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงเรียกว่า " สื่อการเรียนรู้ "

12 สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยี สื่อ เทคโนโลยี สื่ออื่นๆ สื่ออื่นๆ

13 me nu

14 me nu

15 me nu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


ดาวน์โหลด ppt เสนอ ผศ. ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ จัดทำโดย นายนราธิป คำนึงครวญ รหัสนักศึกษา 551120746 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google