งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการสมาคม 2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการสมาคม 2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการสมาคม 2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม 3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามมาตรฐานรายวิชา 1. บอกความหมายและความสำคัญของการสมาคม 2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคมคำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการสมาคม การสนทนา การแต่งกาย มารยาท ที่ดีในการสมาคม มารยาทการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง การปรับปรุงตนเอง และการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

4

5


ดาวน์โหลด ppt 2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการสมาคม 2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google