งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดสัญลักษณ์ และเลขลำดับ. การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List) รูปแบบ.............. หัวเรื่อง...............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดสัญลักษณ์ และเลขลำดับ. การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List) รูปแบบ.............. หัวเรื่อง..............."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดสัญลักษณ์ และเลขลำดับ

2

3 การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List) รูปแบบ.............. หัวเรื่อง............... ข้อความ.................. ข้อความ.................. ข้อความ..................

4 คำสั่งเพิ่มเติม type เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยน รูปแบบหัวข้อเป็นแบบอื่นๆ................. หัวเรื่อง............... ข้อความ.................. ข้อความ.................. ข้อความ.................. disc คือ วงกลมทึบ ( ค่าปกติ ) circle คือ วงกลมโปร่ง square คือ สี่เหลี่ยมทึบ การใช้คำสั่ง

5 เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการโดยใช้ตัวเลขเรียงลำดับ (Order List หรือ Number List) หัวเรื่อง ข้อความ 1 หมายถึง ตัวเลขอารบิค ( ค่าปกติ ) A หมายถึง ตัวพิมพ์ใหญ่ a หมายถึง ตัวพิมพ์เล็ก I หมายถึง ตัวเลขโรมันพิมพ์ใหญ่ i หมายถึง ตัวเลขโรมันพิมพ์เล็ก

6 การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการโดยกำหนดหัวข้อ หรือข้อความ (Definition List)................ หัวข้อเรื่อง............... หัวข้อ....... คำ อธิบาย..... หัวข้อ....... คำ อธิบาย..... หัวข้อ....... คำ อธิบาย.....

7 การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไดเรกทอรี (Directory List) ใช้สำหรับแสดงหัวข้อสั้นๆ ที่มีความ ยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร ไม่มีการเรียงลำดับรายการ และไม่มีตัวเลขลำดับนำหน้าข้อความ................. หัวข้อเรื่อง............... ข้อความ.................. ข้อความ.................. ข้อความ..................

8 การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบเมนูลิสต์ (Menu List) รูปแบบการใช้งานให้ผลเหมือนกับการใช้ คำสั่ง dir................. หัวข้อเรื่อง............... ข้อความ.................. ข้อความ.................. ข้อความ..................


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดสัญลักษณ์ และเลขลำดับ. การใช้คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List) รูปแบบ.............. หัวเรื่อง...............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google