งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดรายการหัวข้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดรายการหัวข้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดรายการหัวข้อ

2 การสร้างลิสต์จำกัดข้อความ
คำสั่ง <DL>,<DT>,<DD> เหมาะกับการนำมาใช้งานในการจำกัดความ กำหนดรายการทั้ง 3 คำสั่งนี้ จะเป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้ <DL> อยู่ภายในแท็ก <body>…</body> <DT> และ <DD> จะอยู่ในแท็กของ <DL>

3 ตัวอย่าง <body> <dl> <dt>cpu คือ</dt> <dd>หน่วยประมวลผลกลาง</dd> </dl> </body>

4 การกำหนดลิสต์แบบไม่มีลำดับ
เป็นลิสต์ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นหัวข้อประเด็นสั้นๆ ไม่ต้อแงการตัวเลข หรือตัวอักษรให้ยุ่งยาก ดังนี้ คำสั่ง <UL> และ<li> <UL>จะอยู่ภายในแท็ก <body> และ <li> จะอยู่ภายในแท็ก <UL>….</UL>

5 รูปแบบการเขียน <Body> <Ul> <li>ข้อมูล</li> </Ul>

6 คำสั่งคุณสมบัติพิเศษของ <Ul> และ <li>
เป็นคำสั่งที่ กำหนดเครื่องหมายนำหน้าหัวข้อ โดยจะ ระบุบไว้ใน <Ul> และ<li> คือ คำสั่ง type ระบบไว้ใน <Ul type=ชนิดเครื่องหมาย> ชื่อของชนิดเครื่องหมาย Disc = วงกลม Circle = วงกลมโปร่งใส Square = สี่เหลี่ยมทึบ

7 รูปแบบการเขียน <Body> <Ul type= disc> <li type= circle>ข้อมูล</li> <li type= square>ข้อมูล</li> </Ul>

8 การสร้างลิสต์แบบมีลำดับ
ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล ชั้นตอนการทำงาน การใช้ลิสต์แบบมีลำดับจะคล้ายกับ ลิสต์แบบไม่มีลำดับ แต่จะต่างกันตรงเครื่องหมายนำหน้าเท่านั่น โดยใช้คำสั่ง <OL> ระบุบไว้ใน <body>

9 รูปแบบการเขียน <Body> <Ol> <li>ข้อมูล</li>

10 กำหนดชนิดของตัวจัดลำดับ โดยใช้ “Type”
คือ คำสั่ง type ระบบไว้ใน <Ol type=ชนิดเครื่องหมาย> ชื่อของชนิดเครื่องหมาย Type = A หรือ a Type = 1 แสดงเป็นตัวเลข - Type = I หรือ i แสดงเลขโรมันตัวใหญ่ กับ โรมันตัวเล็ก

11 รูปแบบการเขียน <body> <ol type=a> ทำงาน
<li>ข้อมูล</li> </dir> </body>

12 การสร้างลิสต์ซ้อนกัน
เป็นการสร้างลิสต์ซ้อนกันมีประโยชน์สำหรับนำเสนอข้อมูลที่มีหัวข้อย่อย หรือมีขั้นตอนมาก เช่น คู่มืออธิบายขั้นตอนการปรุงอาหารหรือโจทย์คำถามที่มีคำตอบย่อย


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดรายการหัวข้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google