งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดรายการ หัวข้อ. การสร้างลิสต์จำกัดข้อความ คำสั่ง,, คำสั่ง,, เหมาะกับการนำมาใช้งานในการจำกัด ความ กำหนดรายการทั้ง 3 คำสั่งนี้ จะเป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดรายการ หัวข้อ. การสร้างลิสต์จำกัดข้อความ คำสั่ง,, คำสั่ง,, เหมาะกับการนำมาใช้งานในการจำกัด ความ กำหนดรายการทั้ง 3 คำสั่งนี้ จะเป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดรายการ หัวข้อ

2 การสร้างลิสต์จำกัดข้อความ คำสั่ง,, คำสั่ง,, เหมาะกับการนำมาใช้งานในการจำกัด ความ กำหนดรายการทั้ง 3 คำสั่งนี้ จะเป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้ - อยู่ภายในแท็ก … - อยู่ภายในแท็ก … - และ จะอยู่ในแท็ก ของ - และ จะอยู่ในแท็ก ของ

3 ตัวอย่าง

cpu คือ cpu คือ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกลาง

4 การกำหนดลิสต์แบบไม่มีลำดับ เป็นลิสต์ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นหัวข้อประเด็นสั้นๆ ไม่ต้อ แงการตัวเลข หรือตัวอักษรให้ยุ่งยาก ดังนี้ คำสั่ง และ คำสั่ง และ จะอยู่ภายในแท็ก และ จะอยู่ภายในแท็ก จะอยู่ภายในแท็ก และ จะอยู่ภายในแท็ก

    ….

5 รูปแบบการเขียน

    ข้อมูล ข้อมูล

6 คำสั่งคุณสมบัติพิเศษของ และ คำสั่งคุณสมบัติพิเศษของ และ เป็นคำสั่งที่ กำหนดเครื่องหมายนำหน้า หัวข้อ โดยจะ ระบุบไว้ใน และ ระบุบไว้ใน และ คือ คำสั่ง type ระบบไว้ใน คือ คำสั่ง type ระบบไว้ใน ชื่อของชนิดเครื่องหมาย -Disc = วงกลม -Circle = วงกลมโปร่งใส -Square = สี่เหลี่ยมทึบ

7 รูปแบบการเขียน ข้อมูล ข้อมูล

8 การสร้างลิสต์แบบมีลำดับ ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล ชั้นตอน การทำงาน การใช้ลิสต์แบบมี ลำดับจะคล้ายกับ ลิสต์แบบไม่มีลำดับ แต่จะต่างกัน ตรงเครื่องหมายนำหน้าเท่านั่น โดยใช้คำสั่ง ระบุบไว้ใน ระบุบไว้ใน

9 รูปแบบการเขียน

    ข้อมูล ข้อมูล

10 กำหนดชนิดของตัวจัดลำดับ โดยใช้ “Type” คือ คำสั่ง type ระบบไว้ใน คือ คำสั่ง type ระบบไว้ใน ชื่อของชนิดเครื่องหมาย -Type = A หรือ a -Type = 1 แสดงเป็นตัวเลข - Type = I หรือ i แสดงเลข โรมันตัวใหญ่ กับ โรมันตัวเล็ก

11 รูปแบบการเขียน ทำงาน ข้อมูล ข้อมูล

12 การสร้างลิสต์ซ้อนกัน เป็นการสร้างลิสต์ซ้อนกันมีประโยชน์ สำหรับนำเสนอข้อมูลที่มีหัวข้อย่อย หรือมีขั้นตอนมาก เช่น คู่มืออธิบาย ขั้นตอนการปรุงอาหารหรือโจทย์ คำถามที่มีคำตอบย่อย เป็นการสร้างลิสต์ซ้อนกันมีประโยชน์ สำหรับนำเสนอข้อมูลที่มีหัวข้อย่อย หรือมีขั้นตอนมาก เช่น คู่มืออธิบาย ขั้นตอนการปรุงอาหารหรือโจทย์ คำถามที่มีคำตอบย่อย


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดรายการ หัวข้อ. การสร้างลิสต์จำกัดข้อความ คำสั่ง,, คำสั่ง,, เหมาะกับการนำมาใช้งานในการจำกัด ความ กำหนดรายการทั้ง 3 คำสั่งนี้ จะเป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google