งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประวัติสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ 2. ผลงานสุนทรภู่ ผลงานสุนทรภู่ 3. ที่มาของวันสุนทรภู่ ที่มาของวันสุนทรภู่ 4. กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร ภู่ กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประวัติสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ 2. ผลงานสุนทรภู่ ผลงานสุนทรภู่ 3. ที่มาของวันสุนทรภู่ ที่มาของวันสุนทรภู่ 4. กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร ภู่ กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ประวัติสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ 2. ผลงานสุนทรภู่ ผลงานสุนทรภู่ 3. ที่มาของวันสุนทรภู่ ที่มาของวันสุนทรภู่ 4. กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร ภู่ กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร ภู่ 5. ตัวอย่างวรรคทองที่มี ชื่อเสียงของสุนทรภู่ ตัวอย่างวรรคทองที่มี ชื่อเสียงของสุนทรภู่ ทำงานโดย ศุภสุข โตฟาเละ รหัส 00352

2  สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า หรือตรง กับวันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ. 2329 เวลา 8.00 น. นั่นเอง ซึ่งตรง กับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณด้านเหนือ ของพระราชวังหลัง ( บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน ) บิดาของท่านเป็นชาวกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชื่อพ่อ พลับ ส่วนมารดาเป็นชาวเมืองฉะเชิงเทรา ชื่อแม่ช้อย สันนิษฐานว่ามารดาเป็นข้าหลวงอยู่ในพระราชวังหลัง เชื่อว่า หลังจากสุนทรภู่เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็หย่าร้างกัน บิดา ออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากร่ำ ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง อันเป็น ภูมิลำเนาเดิม ส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลัง ถวาย ตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในเจ้าฟ้า กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ดังนั้น สุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวัง หลังกับมารดา และได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง ซึ่งสุนทรภู่ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคน ชื่อฉิมและนิ่ม อีก ด้วย  กลับไปที่หน้าหลัก กลับไปที่หน้าหลัก  ไปยังที่มา http://hilight.kapook.com/view/24209http://hilight.kapook.com/view/24209

3  ประเภทนิราศ - นิราศเมืองแกลง ( พ. ศ. 2349) แต่งเมื่อหลังพ้นโทษจากคุก และ เดินทางไปหาพ่อที่เมืองแกลง  ประเภทนิทาน เรื่องโคบุตร, เรื่องพระอภัยมณี, เรื่องพระไชยสุริยา, เรื่อง ลักษณวงศ์, เรื่องสิงหไกรภพ ประเภทสุภาษิต - สวัสดิรักษา คาดว่าประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ขณะเป็นพระ อาจารย์ถวายอักษรแด่เจ้าฟ้า  ประเภทบทละคร - เรื่องอภัยณุรา ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อถวายพระองค์ เจ้าดวงประภา พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  กลับไปที่หน้าหลัก กลับไปที่หน้าหลัก  ไปยังที่มา http://hilight.kapook.com/view/24209http://hilight.kapook.com/view/24209

4  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ด้านวัฒนธรรมของ ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการประกาศยก ย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับโลก ในวาระครบรอบ 100 ปีขึ้นไป ประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและ ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับ โลก ให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก และเพื่อเชิญ ชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองร่วมกับ ประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิด ชูเกียรติ  กลับไปที่หน้าหลัก กลับไปที่หน้าหลัก  ไปยังที่มา http://hilight.kapook.com/view/24209 http://hilight.kapook.com/view/24209

5  1. มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิตและ ผลงาน 2. มีการแสดงผลงานประเภทนิทานฯ ของ สุนทรภู่ 3. มีการประกวด แข่งขัน ประชันสักวา ตอบ คำถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงานของสุนทรภู่  กลับไปที่หน้าหลัก กลับไปที่หน้าหลัก  ไปยังที่มา http://hilight.kapook.com/view/24209 http://hilight.kapook.com/view/24209

6  ด้วยความที่สุนทรภู่เป็นศิลปินเอกที่มีผลงานทางวรรณกรรม วรรณคดีมากมาย ทำให้ผลงานหลาย ๆ เรื่องของ สุนทรภู่ ถูกนำไป เป็นบทเรียนให้เด็กไทยได้ศึกษา จึงทำให้มีหลาย ๆ บทประพันธ์ที่ คุ้นหู หรือ " วรรคทอง " ยกตัวอย่างเช่น บางตอนจาก นิราศภูเขาทอง  ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย  กลับไปที่หน้าหลัก กลับไปที่หน้าหลัก  ไปยังที่มา http://hilight.kapook.com/view/24209http://hilight.kapook.com/view/24209


ดาวน์โหลด ppt 1. ประวัติสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ 2. ผลงานสุนทรภู่ ผลงานสุนทรภู่ 3. ที่มาของวันสุนทรภู่ ที่มาของวันสุนทรภู่ 4. กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร ภู่ กิจกรรมที่ควรทำในวันสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google