งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2555

2 การกำหนดเวลาวันที่ การจัดงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง

3 - ศูนย์กลางการจัดงานและพิธีเปิด ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง - มีกิจกรรมการโชว์ศักยภาพของนักเรียน โดยเน้นแสดงกิจกรรม เก่ง ดี มีสุข และมี ทักษะอาชีพ

4  กำลังอยู่ระหว่างการปรับแผนผังและที่ตั้ง ให้ชัดเจน ( โดยใช้บริเวณพื้นที่ในสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง )

5  ระดับประถมศึกษา จัดโดย สพป. ระยอง เขต 1  ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย สพม.18  สถานที่การจัดการแข่งขัน เน้นกระจายไปยัง สถานที่ต่างๆตามความพร้อม และเหมาะสม ( อยู่ ระหว่างการพิจารณา )  สถานที่จัดแข่งขันวิชาการของโรงเรียนเฉพาะ ความพิการ จัดที่โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สถานที่จัดแข่งขันวิชาการของนักเรียนพิการ เรียนร่วม จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ระยอง ( กำลังประสานและจัดหาสถานที่แข่งขัน กับ สพป. ระยอง เขต 1 และ สพม.18)

6 สุนทรภู่ หมายถึง มหากวีแห่งกรุง รัตนโกสินทร์ เชกส เปียร์แห่งประเทศไทย บุคคลสำคัญของโลก ด้านวรรณกรรม กวี ของโลก ความ ภาคภูมิใจของจังหวัด ระยอง วงกลมด้านหลังสุนทรภู่ หมายถึง ความกลม เกลียวความสมัครสมานสามัคคี

7 น้ำ คลื่น หมายถึง การเคลื่อนไหว แสดง ถึงการขับเคลื่อนของ การศึกษาไทยที่ จะต้องก้าวไกลไป ข้างหน้าโดยไม่ หยุดยั้ง ๑๐๐ ปีศิลปหัตถกรรม หมายถึง การครบ ๑๐๐ ปี ของงานศิลปหัตถกรรมในปีนี้ที่ จังหวัดระยอง

8 สีน้ำเงิน หมายถึง ความสง่างาม สีทอง หมายถึง ความมั่นคง ความอบอุ่น ความสุข พลัง ความเจริญ การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ ความร่วมมือ สีแดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง สีของธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ที่พลิ้วไหวในลักษณะลวดลายประยุกต์ ซึ่งแสดงสีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย

9 สุดสาคร ถือธง ๑๐๐ ปี ศิลปหัตกรรม จังหวัดระยอง

10 “ เด็กไทยเรียนรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำสู่สากล ” ( อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง )

11


ดาวน์โหลด ppt ประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google