งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2555

2 ข้อสรุปจากการประชุม การกำหนดเวลาวันที่ การจัดงาน
การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ในวันที่ ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง

3 สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ศูนย์กลางการจัดงานและพิธีเปิด ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง มีกิจกรรมการโชว์ศักยภาพของนักเรียน โดยเน้นแสดงกิจกรรม เก่ง ดี มีสุข และมีทักษะอาชีพ

4 แผนผังการจัดงานและนิทรรศการ
กำลังอยู่ระหว่างการปรับแผนผังและที่ตั้ง ให้ชัดเจน (โดยใช้บริเวณพื้นที่ในสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง)

5 การแข่งขันวิชาการ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สพป.ระยอง เขต 1
ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย สพม.18 สถานที่การจัดการแข่งขัน เน้นกระจายไปยังสถานที่ต่างๆตามความ พร้อม และเหมาะสม(อยู่ระหว่างการพิจารณา) สถานที่จัดแข่งขันวิชาการของโรงเรียนเฉพาะความพิการ จัดที่โรงเรียน ระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สถานที่จัดแข่งขันวิชาการของนักเรียนพิการเรียนร่วม จัดโดย ศูนย์ การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง (กำลังประสานและจัดหาสถานที่แข่งขัน กับ สพป.ระยอง เขต 1และ สพม.18)

6 สัญลักษณ์การจัดงานและความหมาย
สุนทรภู่ หมายถึง มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย บุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม กวีของโลก ความภาคภูมิใจของจังหวัดระยอง วงกลมด้านหลังสุนทรภู่ หมายถึง ความกลม เกลียวความสมัครสมานสามัคคี

7 น้ำ คลื่น หมายถึง การเคลื่อนไหว แสดงถึงการขับเคลื่อนของการศึกษาไทยที่จะต้องก้าวไกลไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยั้ง ๑๐๐ ปีศิลปหัตถกรรม หมายถึง การครบ ๑๐๐ ปี ของงานศิลปหัตถกรรมในปีนี้ที่ จังหวัดระยอง

8 สีแดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง สีของธงไตรรงค์
ธงชาติไทย ที่พลิ้วไหวในลักษณะลวดลายประยุกต์ ซึ่งแสดงสีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย สีน้ำเงิน หมายถึง ความสง่างาม สีทอง หมายถึง ความมั่นคง ความอบอุ่น ความสุข พลัง ความเจริญ การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ ความร่วมมือ

9 สัญลักษณ์นำโชค สุดสาคร ถือธง ๑๐๐ ปี ศิลปหัตกรรม จังหวัดระยอง

10 คำขวัญ “เด็กไทยเรียนรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำสู่สากล” (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

11


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google