งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้อ่านข้อความ ต่อไปนี้ ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้ หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่ หนูมูทู 2. จากข้อมูลที่ได้อ่าน ให้บอกว่ามี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้อ่านข้อความ ต่อไปนี้ ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้ หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่ หนูมูทู 2. จากข้อมูลที่ได้อ่าน ให้บอกว่ามี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ให้อ่านข้อความ ต่อไปนี้ ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้ หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่ หนูมูทู 2. จากข้อมูลที่ได้อ่าน ให้บอกว่ามี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง 3. ให้คิดวิธีการใหม่ที่ไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ นั้น โดยคง ความหมายเดิมไว้ 4. ให้นำเสนอผลงานตามที่คิดไว้

4 การแปลความ ความหมาย การเรียบเรียงและถ่ายทอดข้อมูลใน รูปแบบใหม่ / วิธีการใหม่แต่ยังคงสาระเดิม ขั้นตอน 1. ทำความเข้าใจในสาระและความหมาย ของสิ่งที่จะแปลความ 2. หากลวิธีนำเสนอความหมายนั้นใน รูปแบบ / วิธีการใหม่แต่คงสาระเดิม 3. ดำเนินการเรียบเรียงและถ่ายทอดสาระ และความหมายนั้นตามกลวิธีที่กำหนด

5 เจ้านกเขาเถื่อนเอยให้เจ้าอยู่ เรือนเลี้ยงน้อง แม่จะไปขายของ เลี้ยงน้องเถิด พ่อคุณเอย นกเขาเอย ขันอยู่แต่เช้า จนเย็น ขันเถิดแม่จะฟังเสียงเล่น เนื้อเย็น เจ้าคนเดียวเอย นกเขาเอย ขันอยู่แต่เช้า จนเที่ยง พระสุริยาบ่ายเบี่ยง เที่ยง แล้วจงนอนเปลเอย

6 คำถามเรื่องนกเขา 1. นกเขาที่กล่าวถึงเป็นคนหรือสัตว์ รู้ ได้อย่างไร 2. รู้ได้อย่างไรว่านกเขาเป็นเด็ก 3. แม่ในเรื่องมีลูกกี่คน 4. เด็กคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 5. แม่ในเรื่องมีอาชีพอะไร 6. แม่กลับจากขายของเวลาใด 7. ตอนเที่ยงเด็ก ๆ ทำอะไรบ้าง

7 การตีความความหมาย การบอกความหมายหรือ ความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือ สาระ ที่แฝงอยู่ โดยการ เชื่อมโยงกับบริบท ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม

8 ขั้นตอน 1. ศึกษาเรื่องที่ต้องการตีความให้ เข้าใจ 2. หาความหมายของข้อความที่ ไม่ได้บอกไว้ด้วย 2.1 เชื่อมโยงข้อมูลที่มีกับ ข้อมูลอื่นที่เป็นความรู้ หรือ ประสบการณ์เดิม 2.2 เชื่อมโยงข้อมูลอย่างมี เหตุผล 3. ระบุความหมายที่แฝงอยู่โดย อธิบายเหตุผล ประกอบ

9 ต้นไม้ของพ่อ นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และ คอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุก ๆ คน พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบดอกผล ให้เราทุก ๆ คนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา

10 ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูง ใหญ่ ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา ออกผล ให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา คอย ดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป จนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย แผ่นดินยัง กว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้าง กว่า ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยัง อยู่เพื่อคอยรักษา จะรวมใจเข้ามา จะ มีเพียงสัญญาในหัวใจ จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ สืบ สานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป ( จากหัวใจ ) ให้ต้นไม้ ของพ่อยังงดงาม

11


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้อ่านข้อความ ต่อไปนี้ ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้ หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่ หนูมูทู 2. จากข้อมูลที่ได้อ่าน ให้บอกว่ามี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google