งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU

2 จุดประสงค์ของโครงการ - สร้าง Application (Security Door using RFID) โดยใช้หลักการของ e-block - ระบบจะสามารถ กำหนดการเปิด - ปิด ประตู ได้จาก RFID Card ได้ - Add และ Delete ข้อมูล จาก ระบบได้ - จะต้อง Stamp ข้อมูล RFID Card พร้อมกับเวลาได้ - จะต้อง Settime ChangePassword ( สำหรับ เปลี่ยน password ที่ใช้ใน การ Add Delete... ) ได้ ขอบเขตของโครงการ E-BLOCK Security door using RFID Security Door System Microcontroller Door Controller KeyPad RFID Reader LCD ETC..

3 แผนงาน Security door using RFID ระยเวลา งานที่ปฏิบัติ สัปดาห์ ที่ 4 21 – 25 เมย. สัปดาห์ที่ 5 28 เมย. – 2 พค. สัปดาห์ ที่ 6 6 – 9 พ. ค. สัปดาห์ ที่ 7 12 – 16 พ. ค. สัปดาห์ ที่ 8 19 – 23 พ. ค. สัปดาห์ ที่ 9 26 – 30 พ. ค. Module Development Project Development Testing+Debug Documentation + Wrapup

4 Security door using RFID Set time Change Pass Delete Save Change State Compare ระบบที่ออกแบบ *+Correct Password+* Add Password Start 1+* 2+* 3+* 4+* 5+* Complete State or Time Out Complete State or Time Out Wrong Select+*

5 Security door using RFID State asEvent CompareChangeStateTimeSaveDeleteAddPasswordChangePass Default/XXXXXX *+Correct Password+*=>ChangeStateXXXXXX *+Wrong Password+*/XXXXXX 1+*X=>ChangePassXXXXX 2+*X=>TimeXXXXX 3+*X=>SaveXXXXX 4+*X=>DeleteXXXXX 5+*X=>AddPasswordXXXXX Wrong Select+*X=>CompareXXXXX Complete State or Time Out XX=>Compare State Diagram

6 ทำส่วนแสดงผล LCD ทำเอกสาร งานที่ต้องทำต่อไป Security door using RFID ปรัปปรุงโค๊ดให้ง่ายต่อการทำความ เข้าใจยิ่งขึ้น ทำส่วนเก็บข้อมูลด้วย SD Card ( หากมี เวลา )

7 ศึกษาจอแสดงกราฟิก ET-Nokia LCD 5110 เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ ET-Nokia LCD 5110 ทดสอบและแก้ไขระบบ แผนการทำงานสัปดาห์หน้า Security door using RFID

8 THANK YOU. ?


ดาวน์โหลด ppt SECURITY DOOR USING RFID Present by นาย ณัฐพงศ์ จรูญเรือง KMUTNB นาย มหาณพ ภัทรภากร PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google