งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. หาผลหารของทศนิยมได้ 2. อธิบายคำตอบที่ได้ อย่างมีเหตุผล

3 ทบทวนการหารทศนิยม 259.2 ÷ 36 259.2 36 7 72 2 252 7 2 36×6=216. 36×7=252

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตรวจคำตอบ 7.2 × 36 = 259.2 ดังนั้น 259.2 ÷ 36 = 7.2

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × 10 × 10 10.44 ÷ 1.2 104.412 8 84 7 96 8 4 = 104.4 ÷ 12 10.44 1.2.

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน การหารจำนวนเต็ม 15 ÷ 3 = -84 ÷ (- 7) = 5 12

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 16 ÷ (-4) = -9 ÷ 9 = -18 ÷ (-6) = 27 ÷ 3 = 9 3 1 4- -

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม ใช้การดำเนินการหา ผลสำเร็จเหมือนจำนวนเต็ม

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวหาร หาร ค่าสัมบูรณ์ จำนวนเต็ม

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × 10 10.44 ÷ 1.2 104.4 12 8 84 7 96 8 4 = 104.4 ÷ 12 10.44 1.2. - - -

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × 10 10.44 ÷ 1.2 104.4 12 8 84 7 96 8 4 = 104.4 ÷ 12 10.44 1.2. - - -

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.3 ข หน้า 36,37 ข้อ 1 ถึง 3


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google