งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การหารทศนิยม สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หาผลหารของทศนิยมได้ 2. อธิบายคำตอบที่ได้ อย่างมีเหตุผล

3 ทบทวนการหารทศนิยม 7 2 . 259.2 36 36×7=252 36×6=216 252 7 2 7 2
259.2 ÷ 36 7 2 . 259.2 36 36×7=252 36×6=216 252 7 2 7 2

4 ดังนั้น ÷ 36 = 7.2 ตรวจคำตอบ 7.2 × 36 = 259.2

5 10.44 ÷ 1.2 = ÷ 12 8 . 7 104.4 12 96 10.44 × 10 8 4 1.2 8 4

6 ทบทวน การหารจำนวนเต็ม
15 ÷ 3 = 5 -84 ÷ (- 7) = 12

7 16 ÷ (-4) = - 4 - 1 -9 ÷ 9 = -18 ÷(-6) = 3 27 ÷ 3 = 9

8 การหารทศนิยม ใช้การดำเนินการหา ผลสำเร็จเหมือนจำนวนเต็ม

9 ตัวหาร จำนวนเต็ม หาร ค่าสัมบูรณ์

10 10.44 ÷ 1.2 = ÷ 12 - - 8 . 7 - 104.4 12 96 10.44 × 10 8 4 1.2 8 4

11 10.44 ÷ 1.2 = ÷ 12 - - 8 . 7 - 104.4 12 96 10.44 × 10 8 4 1.2 8 4

12 แบบฝึกหัด 1.3 ข หน้า 36,37 ข้อ 1 ถึง 3


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google