งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. หาผลหารของทศนิยมได้ 2. อธิบายคำตอบที่ได้ อย่างมีเหตุผล

3 ทบทวนการหารทศนิยม ÷ ×6= ×7=252

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตรวจคำตอบ 7.2 × 36 = ดังนั้น ÷ 36 = 7.2

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × 10 × ÷ = ÷

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน การหารจำนวนเต็ม 15 ÷ 3 = -84 ÷ (- 7) = 5 12

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 16 ÷ (-4) = -9 ÷ 9 = -18 ÷ (-6) = 27 ÷ 3 =

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม ใช้การดำเนินการหา ผลสำเร็จเหมือนจำนวนเต็ม

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวหาร หาร ค่าสัมบูรณ์ จำนวนเต็ม

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × ÷ = ÷

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × ÷ = ÷

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.3 ข หน้า 36,37 ข้อ 1 ถึง 3


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google