งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้า หหน้าที่สำคัญของส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า ในงานวิทยาศาสตร์ 1. ใช้เป็นตัวรับรู้ 2. ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้า หหน้าที่สำคัญของส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า ในงานวิทยาศาสตร์ 1. ใช้เป็นตัวรับรู้ 2. ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้า หหน้าที่สำคัญของส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า ในงานวิทยาศาสตร์ 1. ใช้เป็นตัวรับรู้ 2. ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุม

3 ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistors)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหล ของกระแสไฟฟ้า นิยมนำมาประกอบใน วงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  ตัวต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้า ทำ หน้าที่ลดแรงดัน และจำกัดการไหลของ กระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบ และขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการ ใช้งาน  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด แบบค่าคงที่ แบบ ปรับค่าได้และแบบเปลี่ยนค่าได้  ตัวอย่างเช่น วงจรเครื่องรับวิทยุ, โทรทัศน์, เครื่องขยายเสียง

4 ตัวต้านทานไฟฟ้า Resistors

5 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitors)  ตัวเก็บประจุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอนเดนเซอร์ หรือตัวซี (C)  หน่วยของตัวเก็บประจุคือ ฟารัด (Farad)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บประจุ (Charge) และ สามารถคายประจุ (Discharge) ได้ นิยมนำมา ประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป  ตัวอย่างเช่น วงจรกรองกระแส (Filter), วงจร ผ่านสัญญาณ (By-pass), วงจรสตาร์ทเตอร์ (Starter), วงจรถ่ายทอดสัญญาณ (Coupling) ฯลฯ  ตัวเก็บประจุแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แบบ ค่าคงที่ แบบเปลี่ยนแปลงค่าได้และแบบเลือก ค่าได้

6 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า Capacitors

7 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Inductor)  ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า หรือ อินดักเตอร์ (L)  หน่วยของการเหนี่ยวนำคือ เฮนรี่ (Henry)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่าน ขดลวด จะทำให้เกิดการไหลของ กระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งจะทำให้เกิด การเหนี่ยวนำขึ้น  ตัวเหนี่ยวนำแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบ ค่าคงที่ และ แบบปรับค่าได้

8 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Inductor การประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ

9 ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Inductor

10 Thank you for your kind attention


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้า หหน้าที่สำคัญของส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า ในงานวิทยาศาสตร์ 1. ใช้เป็นตัวรับรู้ 2. ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google