งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25 เสนอโดย ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25 เสนอโดย ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25 เสนอโดย ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25 เสนอโดย ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว

2

3

4 บุคคลที่คบหาคุยกัน คอยให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่อง คอยชักชวนไปในทางที่ดีเช่น ชวนกันอ่านหนังสือ ช่วยกันติวข้อสอบถ้าคบเพื่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตมี อนาคตสดใส มีการงานที่ดี แต่ถ้าคบเพื่อนชั่วชีวิตเรา จะตกต่ำลงเนื่องจากจะชวนกันทำในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้น การคบเพื่อนมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่น เพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องความคิดความ เชื่อ ตลอดจนให้คำปรึกษา หรือแนะนำในเรื่องต่างๆรวม ทั้ง พฤติกรรมทางเพศ และอาจชักจูงไปในทาง ที่ดีและ ไม่ดี ดังนั้นการเลือกคบ เพื่อนที่ดีจะช่วย แนะนำเรื่อง พฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม

5

6 วัตถุดิบหลักที่ร่างกายนำมาใช้ในการสร้างฮอร์โมนเพศ ทั้งฮอร์โมนเพศหญิง และเพศชายก็คือ คอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นไขมันที่จำเป็น ของร่างกาย ในผู้หญิงที่ผ่าตัดรังไข่ และย่างเข้าสู่วัย ทอง หรือวัยหลังหมดประจำเดือน คอเลสเตอรอลจะไม่ ถูกนำใช้ในการสร้างฮอร์โมนรเอสโตรเจน จึงเป็นสาเหตุ ให้ผู้หญิงกลุ่มนี้มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น เฉลี่ยปี ละ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น โรคหัวใจได้มากกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า การขาดฮอร์โมน เอสโตรเจนนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสรีระทางการ สืบพันธุ์ของผู้หญิงหลายอย่างแล้ว ยังมีผลต่อการสะสม น้ำและเกลือแร่ในร่างกายด้วย

7

8 มีขนาดเล็กมากทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน Melanocyte Stimulating Hormone(MSH) ทำหน้าที่ปรับสีของสัตว์ เลือดเย็นให้เข้มขึ้น ( ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ Malatonin จากต่อม pineal ) ใน สัตว์เลือดอุ่นมีหน้าที่ไม่แน่ชัด มีขนาดเล็กมากทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน Melanocyte Stimulating Hormone(MSH) ทำหน้าที่ปรับสีของสัตว์ เลือดเย็นให้เข้มขึ้น ( ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ Malatonin จากต่อม pineal ) ใน สัตว์เลือดอุ่นมีหน้าที่ไม่แน่ชัด

9 เป็นกลุ่มเซลล์ของเนื้อเยื่อประสาทจาก hypothalamus ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนภายนอก แล้ว ลำเลียงมาไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ได้แก่ 1. Oxytocin ทำให้กล้ามเนื้อมดลูก เต้านม กระเพาะปัสสาวะมีการหดตัว ฮอร์โมนนี้จะมีการหลั่ง ออกมาตอนคลอดลูกและในขณะร่วมเพศ แต่ถ้าหลั่ง ออกมามากก่อนคลอดจะทำให้แท้งลูกได้ 2. Vasopressin หรือ Antidiuretic hormone ( ADH ) ทำให้เส้นเลือดมีการหดตัวช่วยให้ท่อหน่วย ไตดูดน้ำกลับคืน ทำให้ลดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ที่ จำเป็น ถ้าร่างกายขาดจะปัสสาวะมากทำให้เกิดโรคเบา จืด ( diabetes inspidus)

10

11


ดาวน์โหลด ppt น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25 เสนอโดย ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว น. ส. สโรชา วิชาชัยม.3 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google