งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสุขศึกษา เรื่อง : โรคคอพอก ส่ง อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย 1. ด. ญ. ฌัชชา เทวงษ์รักษา เลขที่ 13 2. ด. ญ. ปริชมน ยิ้มอุบล เลขที่ 23 3. ด. ช. ภิเษก วลีเที่ยงธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสุขศึกษา เรื่อง : โรคคอพอก ส่ง อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย 1. ด. ญ. ฌัชชา เทวงษ์รักษา เลขที่ 13 2. ด. ญ. ปริชมน ยิ้มอุบล เลขที่ 23 3. ด. ช. ภิเษก วลีเที่ยงธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสุขศึกษา เรื่อง : โรคคอพอก ส่ง อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย 1. ด. ญ. ฌัชชา เทวงษ์รักษา เลขที่ 13 2. ด. ญ. ปริชมน ยิ้มอุบล เลขที่ 23 3. ด. ช. ภิเษก วลีเที่ยงธรรม เลขที่ 34 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษา เทอม 2/2553

2 โรคคอพอก (Graves' disease) โรคคอพอกต่อมธัยรอยด์ (Thyroid gland) เป็น ต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ตั้งอยู่บริเวณ ลำคอด้านหน้า รูปร่างคล้ายเกือกม้า ขนาดใหญ่ กว่านิ้วหัวแม่มือเล็กน้อย มีหน้าที่ในการสร้าง ฮอร์โมนธัยรอยด์ หรือธัยร็อกซิน โดยใช้สาร ไอโอดีน จากอาหารที่กินเข้าไปเป็นวัตถุดิบ และมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง เป็นตัวควบคุม การทำงานของต่อมธัยรอยด์ ฮอร์โมนธัยรอยด์ จะออกฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย ทำงานตามปกติ คอพอก หรือ คอหอยพอก หมายถึง อาการที่ ต่อมธัยรอยด์บวมโตผิดปกติ ทำให้คอโป่งเป็น ลูกออกมา เห็นได้อย่างชัดเจน คลำได้เป็นก้อน โดยเฉพาะเวลากลืนน้ำลาย ก้อนนี้จะขยับขึ้นลง ตามจังหวะการกลืน

3 อาการ ผู้ป่วยจะมีอาการคอโต ( คอพอก ) กว่าปกติ โดย ไม่มีอาการผิดปกติของร่างกายอื่นๆ หากคอ พอกก้อนโตมากๆ อาจทำให้หายใจลำบาก หรือ กลืนอาหารลำบากได้

4 สาเหตุ การขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีมากในเกลือทะเล อาหารทะเล เมื่อร่างกายขาดสารไอโอดีน ก็จะ เกิดการขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ตามมา ทำให้ ต่อมธัยรอยด์ถูกฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง กระตุ้นให้ทำงานมากขึ้น ดังนั้น ต่อมธัยรอยด์จึง มีขนาดโตขึ้น

5 การป้องกัน เนื่องจากโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จึงไม่มี วิธีป้องกันโดยตรง ส่วนผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วควร หลีกเลี่ยงความเครียด ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ อาการกำเริบ


ดาวน์โหลด ppt รายงานสุขศึกษา เรื่อง : โรคคอพอก ส่ง อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย 1. ด. ญ. ฌัชชา เทวงษ์รักษา เลขที่ 13 2. ด. ญ. ปริชมน ยิ้มอุบล เลขที่ 23 3. ด. ช. ภิเษก วลีเที่ยงธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google