งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย. ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย. ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย

2 ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย เข้าด้วยกันโดยมีเทือกเขายูราลเป็นเขต แบ่งระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชีย ) 2. อาณาเขต - ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก มีแหลมเชลยูสกิน ของรัสเซีย อยู่ เหนือสุด ละติจูด 77 องศา 45 ลิปดา เหนือ - ทิศใต้ จดมหาสมุทรอินเดีย มี เกาะรอติของอินโดนีเซีย เกาะติมอร์อยู่ ใต้สุดที่ละติจูด 11 องศาใต้ - ทิศตะวันออก จดมหาสุมทร แปซิฟิก แหลมเดจนอวาหรือ แหลมอีสต์ของรัสเซีย ลองติจูด 169 องศา – 40 ลิปดา E - ทิศตะวันตก จดทะเลเมดิเตอร์เร เนียน แหลมบาบาของตุรกี ที่ลองตะจูด 26 องศา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ซีกโลกเหนือ จะ มีเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ติมอร์ – เลสเต ที่อยู่ขั้วโลกใต้

3 ลักษ ณะ ภูมิ ประเ ทศ

4

5 ลักษณ ะภูมิ ประเท ศทวีป เอเชีย 5. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟ อยู่ทางด้าน ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ เอเชียตะวันออกมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ อย่างชัดเจน ในดินแดนของประเทศ อินเดีย ( หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ) อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นหินเปลือกโลกที่มีอายุน้อยหรือหิน ใหม่ จึงเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟ ปะทุ เรียกว่า วงแหวนไฟแปซิฟิก ( เป็นบริเวณแนวขอบแผ่นดินไหวและ ภูเขาไฟในมหาสมุทแปซิฟิก ได้แก่ บริเวณประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ) และเกิดแผ่นดินไหว และเกิดสึนามิครั้งสำคัญ พ. ศ. 2547 ซึ่งเกิดคลื่นยักษ์ คือ ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สหภาพ พม่า บังกลาเทศ อินเดย ศรีลังกา มัลดีฟส์


ดาวน์โหลด ppt ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย. ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google