งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย. ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย. ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย

2 ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย เข้าด้วยกันโดยมีเทือกเขายูราลเป็นเขต แบ่งระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชีย ) 2. อาณาเขต - ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก มีแหลมเชลยูสกิน ของรัสเซีย อยู่ เหนือสุด ละติจูด 77 องศา 45 ลิปดา เหนือ - ทิศใต้ จดมหาสมุทรอินเดีย มี เกาะรอติของอินโดนีเซีย เกาะติมอร์อยู่ ใต้สุดที่ละติจูด 11 องศาใต้ - ทิศตะวันออก จดมหาสุมทร แปซิฟิก แหลมเดจนอวาหรือ แหลมอีสต์ของรัสเซีย ลองติจูด 169 องศา – 40 ลิปดา E - ทิศตะวันตก จดทะเลเมดิเตอร์เร เนียน แหลมบาบาของตุรกี ที่ลองตะจูด 26 องศา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ซีกโลกเหนือ จะ มีเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ติมอร์ – เลสเต ที่อยู่ขั้วโลกใต้

3 ลักษ ณะ ภูมิ ประเ ทศ

4

5 ลักษณ ะภูมิ ประเท ศทวีป เอเชีย 5. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟ อยู่ทางด้าน ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ เอเชียตะวันออกมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ อย่างชัดเจน ในดินแดนของประเทศ อินเดีย ( หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ) อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นหินเปลือกโลกที่มีอายุน้อยหรือหิน ใหม่ จึงเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟ ปะทุ เรียกว่า วงแหวนไฟแปซิฟิก ( เป็นบริเวณแนวขอบแผ่นดินไหวและ ภูเขาไฟในมหาสมุทแปซิฟิก ได้แก่ บริเวณประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ) และเกิดแผ่นดินไหว และเกิดสึนามิครั้งสำคัญ พ. ศ ซึ่งเกิดคลื่นยักษ์ คือ ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สหภาพ พม่า บังกลาเทศ อินเดย ศรีลังกา มัลดีฟส์


ดาวน์โหลด ppt ภูมิศาสตร์ทวีป เอเชีย. ลักษ ณะ ทั่วไป ของ ทวีป เอเชีย 1. ทำเลที่ตั้งและขนาด มีพื้นที่ เชื่อมต่อกับทวีปยุโรป ( เรียกว่า ยูเรเชีย เป็นมหาทวีปที่รวมเอาทวีปยุโรปเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google