งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของประเทศไทย วิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/4 โดย นางดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของประเทศไทย วิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/4 โดย นางดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของประเทศไทย วิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/4 โดย นางดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2 การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ไทยมี 6 ภาค 1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันตก 3. ภาคตะวันออก 4. ภาคกลาง 5. ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 6. ภาคใต้

3 โครงสร้างทางธรณีวิทยาภาคต่างๆ ของประเทศไทย เทือกเขาถนน ธงชัย ทุ่งนา จ. อ่างทอง จ. ตราด จ. กาญจน บุรี ทะเลอันดามัน ภูหลวง จ. เลย

4 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจาก กระบวนการทับถม - สันทรายบรรจบเกาะลานโคลน หินงอกหินย้อย - สันทราย สันทรายจะงอย สันทรายปิดอ่าว

5 สันทรายปิดอ่าวทะเล แหวก จ. กระบี่

6 สันทรายปิดอ่าว เขาสามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

7 ทะเลแหวกเกิดจากสันทราย โผล่เพราะน้ำลดจึงทำให้เกาะสาม เกาะคือเกาะไก่ จ. กระบี่

8

9

10 สันทรายจะงอย ปากอ่าวที่ เรียกว่าแหลมตาชีหรือแหลม โพธิ์ จ. ปัตตานี

11 สันทรายบรรจบเกาะ เกาะเต่า หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

12 ถ้ำน้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน หินงอกหินย้อย ถ้ำเสาหินลำคลองงู จ. กาญจนบุรี

13 ลานโคลน ดอนหอยหลอด จ. สมุทรสงคราม

14 ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก กระบวนการกัดเซาะ - ภูมิประเทศแบบคาศต์ ชะวากทะเล สะพานหินธรรมชาติ กุมภ ลักษณ์ ออบ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก หน่อหิน ทรายกุด เสาหิน เสา ดิน

15 ทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเขตกว่าง ซี ประเทศจีน ภูมิประเทศแบบคาสต์ แม่น้ำหลีเจียง

16 ออบหลวง จ. เชียงใหม่

17 หมู่เกาะพยาม จ. ระนอง หมู่เกาะตะรุเตา จ. สตูล สะพานหินธรรมชาติ

18 บริเวณชะวากทะเล แม่น้ำ กระบุรี จ. ระนอง

19 ลานหินแตก จ. พิษณุโลก

20 แพะเมืองผี จ. แพร่ เสาดิน ฮ่อมจ๊อม นาน้อย จ. น่าน

21 เสาหินเหลี่ยม จ. ตราด จ. ชัยภูมิ เสาหิน

22 หน่อหินทราย เสาหิน เฉลียง จ. อุบลราชธานี ภูผาเทิบ จ. มุกดาทาร

23 ลานหินปุ่ม จ. พิษณุโลก

24 กุมภลักษณ์ หลุมยุบ จ. อุบลราธานี

25 ทะเลสาบรูปแอก หรือกุด พบ ที่ลำน้ำชี และลำน้ำมูล จ. ร้อยเอ็ด มหา สารคราม อุบลราชธานี

26 สวัสดี ^^


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของประเทศไทย วิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/4 โดย นางดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google