งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซด์ภาษาไทย นำเสนอ อาจารย์คมกฤช มานิตกุล จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซด์ภาษาไทย นำเสนอ อาจารย์คมกฤช มานิตกุล จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซด์ภาษาไทย นำเสนอ อาจารย์คมกฤช มานิตกุล จัดทำโดย

2 เรื่อง วรรณคดี เว็บโฮมเพจ http://www.lokwannakadi.com/ http://www.lokwannakadi.com/ ผู้จัดทำ ศาสตราจารย์ ดร. ชลธิรา สัตยา วัฒนา

3

4 เรื่อง การเขียน เว็บโฮมเพจ http://www.forwriter.com/ http://www.forwriter.com/ ผู้จัดทำ ฟีลิปดา

5

6 เรื่อง การพูด เว็บโฮมเพจ http://www.kruwee.th.gs/web- k/ruwee/speck-1.htm http://www.kruwee.th.gs/web- k/ruwee/speck-1.htm ผู้จัดทำ อ. วีรยา บุญตา

7

8 เรื่อง การอ่าน เว็บโฮมเพจ http://teacher.stjohn.ac.th/tgnintwa/main.htm http://teacher.stjohn.ac.th/tgnintwa/main.htm ผู้จัดทำ นิทัศน์ ชะบำรุง

9

10 เรื่อง การฟัง เว็บโฮมเพจ http://www.eduzones.com/knowledge- 2-1-27338.html http://www.eduzones.com/knowledge- 2-1-27338.html ผู้จัดทำ อังค์วรา วรพงศ์

11


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซด์ภาษาไทย นำเสนอ อาจารย์คมกฤช มานิตกุล จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google