งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขยายอาณาเขต หรือที่ตั้งฐานทัพใน ต่างประเทศ. การสร้างเขตกันชน หรือรัฐกันชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขยายอาณาเขต หรือที่ตั้งฐานทัพใน ต่างประเทศ. การสร้างเขตกันชน หรือรัฐกันชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขยายอาณาเขต หรือที่ตั้งฐานทัพใน ต่างประเทศ

2 การสร้างเขตกันชน หรือรัฐกันชน

3 การเข้าเป็น พันธมิตร

4 การเข้าแทรกแซง รัฐหนึ่งอาจจะเข้า แทรกแซงกิจการ ภายในของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อสร้างดุลแห่ง อำนาจ

5 วิธีที่รัฐสร้าง นโยบาย

6 1. การประมวลข้อมูล ต่างๆ การประมวลข้อมูลต่างๆ ของชาติว่า ผลประโยชน์ของชาติ มีอะไรบ้าง เกียรติยศ ชื่อเสียงของ ประเทศชาติและกำลัง อำนาจของรัฐ

7 2. การตั้งเป้าหมาย รัฐต้องพิจารณาถึง ความสามารถและ ความอ่อนแอของรัฐ ด้วย

8 3. การหาลู่ทางไปสู่ เป้าหมาย การประมวลข้อมูลต่างๆ ของชาติว่า ผลประโยชน์ของชาติ มีอะไรบ้าง เกียรติยศ ชื่อเสียงของ ประเทศชาติและกำลัง อำนาจของรัฐ

9 4. การดำเนินการ ต้องดำเนินตาม ขั้นตอนที่วางไว้

10 ผู้วางนโยบายคือ รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมนโยบายต่างประเทศ หัวหน้ารัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการวางแผนนโยบายต่างประเทศ และ ข้าราชการประจำในกระทรวงการต่างประเทศ เป็นคณะบุคคล ที่มีบทบาทในการวางนโยบายต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ขยายอาณาเขต หรือที่ตั้งฐานทัพใน ต่างประเทศ. การสร้างเขตกันชน หรือรัฐกันชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google