งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium-mediatedplant transformation) เชื้ออะโกรแบคทีเรียม 1. เป็นเชื้อแบคทีเรียในดิน 2. เป็นสาเหตุโรคพืชทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium-mediatedplant transformation) เชื้ออะโกรแบคทีเรียม 1. เป็นเชื้อแบคทีเรียในดิน 2. เป็นสาเหตุโรคพืชทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium-mediatedplant transformation) เชื้ออะโกรแบคทีเรียม 1. เป็นเชื้อแบคทีเรียในดิน 2. เป็นสาเหตุโรคพืชทำ ให้เกิดโรครากปมในพืช ไม้เนื้อแข็ง เช่นแอปเปิ้ล 4. เชื้อสามารถสอดแทรกชื้นส่วนดีเอ็นเอของเชื้อ เองเข้ากับดีเอ็นเอของพืชเพื่อบังคับให้พืชสร้าง ฮอร์โมนและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของ เชื้อ 3. เป็นเชื้อที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิ ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส

2 ทีดีเอ็นเอ ทำให้พืชเกิดปุ่มปม ลักษณะการเข้าทำลายของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม เชื้ออะโกรแบคทีเรียม ทีดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอพืช

3 ความรู้การใช้ประโยชน์ > > > > > > > > > > > T-DNA Left borderRight border ยีนต้านทานโรค Left borderRight border ยีนต้านทานโรค


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium-mediatedplant transformation) เชื้ออะโกรแบคทีเรียม 1. เป็นเชื้อแบคทีเรียในดิน 2. เป็นสาเหตุโรคพืชทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google