งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื้ออะโกรแบคทีเรียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื้ออะโกรแบคทีเรียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื้ออะโกรแบคทีเรียม
การถ่ายยีนเข้าสู่พืชโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium-mediatedplant transformation) เชื้ออะโกรแบคทีเรียม 1. เป็นเชื้อแบคทีเรียในดิน 2. เป็นสาเหตุโรคพืชทำให้เกิดโรครากปมในพืชไม้เนื้อแข็ง เช่นแอปเปิ้ล 3. เป็นเชื้อที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซียส 4. เชื้อสามารถสอดแทรกชื้นส่วนดีเอ็นเอของเชื้อเองเข้ากับดีเอ็นเอของพืชเพื่อบังคับให้พืชสร้างฮอร์โมนและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของเชื้อ

2 เชื้ออะโกรแบคทีเรียม
ทำให้พืชเกิดปุ่มปม ทีดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอพืช ทีดีเอ็นเอ ลักษณะการเข้าทำลายของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม

3 > > > > > > > > > > >
T-DNA Left border Right border ยีนต้านทานโรค Left border Right border ความรู้ > > > > > > > > > > > การใช้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt เชื้ออะโกรแบคทีเรียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google