งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551
ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551
ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเดือนมกราคม – เมษายน ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ เนื้อหมู ข้าว น้ำตาลทราย และวัสดุก่อสร้าง ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น

3 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จ.สุราษฎร์ธานี
ราคาน้ำมันระหว่าง ม.ค.- เม.ย.51 ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 50 โดยเบนซิน 95 สูงขึ้นร้อยละ 26 เบนซิน 91 สูงขึ้นร้อยละ 26 ดีเซลสูงขึ้นร้อยละ 28 แก๊ซโซฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 21

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ราคาน้ำมันดิบดูไบ (ดอลล่าร์:บาร์เรล) 87.95 90.35 97.3 103.75 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท:ดอลล่าร์) 33.39 32.82 31.63 31.77

5 ราคาสินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม. ค. -เม. ย
ราคาสินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.ค.-เม.ย.51) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 50 กุ้งขาว (ไม่เปลี่ยนแปลง) ยาง 14% ปาล์ม 61%

6 ภาคการบริโภค จำนวน(คัน) 28% 13% 18%
การจดทะเบียนรถใหม่ระหว่างม.ค.-เม.ย.51 ประเภทรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์มีปริมาณสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 50 จำนวน(คัน) 28% 13% 18%

7 การจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.ค.-เม.ย.51 จำนวนการจดทะเบียนลดลง จากช่วงเดียวกันของปี 50 ร้อยละ 10 10% ม.ค.-เม.ย. 51 จำนวนทุนจดทะเบียนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 50 ร้อยละ 17 17%

8 ปริมาณการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรบ้านดอน
(หน่วย : ตัน) ม.ค.-เม.ย.50 ม.ค.-เม.ย.51 เปลี่ยนแปลง แร่ยิปซั่ม 808,687.50 1,000,155 + 24% น้ำมันปาล์ม 63,342 25,092 % ไม้ยางแปรรูป 30,457.50 20,695 % อาหารทะเลสด (แช่แข็ง) 3,254.33 1,944.62 %

9 มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรบ้านดอน
(หน่วย : ล้านบาท) ม.ค.-เม.ย.50 ม.ค.-เม.ย.51 เปลี่ยนแปลง(%) แร่ยิปซั่ม 394.90 455.60 % น้ำมันปาล์ม 1,157 880.70 % ไม้ยางแปรรูป 289.41 293.46 + 1.4 % อาหารทะเลสด (แช่แข็ง) 691.60 119.30 %

10 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
“อัตราเงินเฟ้อ”

11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
น้ำมันเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างแรงงาน ราคาวัตถุดิบ

12 เปรียบเทียบ CPI 4 เดือนแรก ม.ค.-เม.ย.51 กับ ม.ค.-เม.ย.50
( Consumer Price Index ) CPI ประเทศ CPI ภาคใต้ CPI สุราษฎร์ธานี 5.3 % 5.6 % 7.2 %

13 ภาวะเงินเฟ้อ จ.สุราษฎร์ธานี
ภาวะเงินเฟ้อของ จ.สุราษฏร์ธานีระหว่าง ม.ค.-เม.ย.51 สูงขึ้นร้อยละ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 50 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันเชื้อเพลิง อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร และค่าโดยสารสาธารณะ 4 6 7.2 2 8 เงินเฟ้อ ม.ค.- เม.ย. 51 = 7.2 %

14 เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่
1. เว็บไซด์สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ( CPI รายจังหวัด ) 2. เว็บไซด์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือก เลือก


ดาวน์โหลด ppt ภาวะเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มกราคม – เมษายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google