งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์
ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

3 ราคาน้ำมันเบนซิน 95 / ดีเซล ภายในประเทศ
ราคาน้ำมันเบนซิน 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

4 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

5 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
เดือน/ปี บาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 2551 15 ก.ค. 2551 15 ม.ค. 2552 29 ก.พ. 2551 30 ก.ค. 2551 30 ม.ค. 2552 14 มี.ค. 2551 15 ส.ค. 2551 16 ก.พ. 2552 31 มี.ค. 2551 29 ส.ค. 2551 27 ก.พ. 2552 16 เม.ย. 2551 15 ก.ย. 2551 30 เม.ย. 2551 30 ก.ย. 2551 15 พ.ค. 2551 15 ต.ค. 2551 30 พ.ค. 2551 31 ต.ค. 2551 16 มิ.ย. 2551 17 พ.ย. 2551 30 มิ.ย. 2551 28 พ.ย. 2551 15 ธ.ค. 2551 29 ธ.ค. 2551

6 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มค.52 102.1 0.0 -0.4 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 กพ.52 / กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 (มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) ลดลงร้อยละ 0.3

8 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
กพ.52/มค สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.8 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา สินค้าราคาลดลง ได้แก่ ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว แชมพูสระผม แปรงสีฟัน) ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ ผักสด ส้มเขียวหวาน ข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องปรุงอาหาร (น้ำมันพืช ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม)

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) ดัชนี (2550 = 100) เทียบเดือนที่ผ่านมา

10 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
กพ.52/กพ ลดลงร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 9.1 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 6.4 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าบริการการสื่อสาร

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

12 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
มค.-กพ.52 / มค.-กพ ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 10.4 ลดลงร้อยละ 7.1 ..

13 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

14 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มค.52 102.4 -0.1 1.6 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 กพ.52 / กพ.51 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) สูงขึ้นร้อยละ 1.7

15 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) ดัชนี (2550 = 100) เทียบเดือนที่ผ่านมา

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

18 “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า”
วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า” เว็บไซต์ โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด


ดาวน์โหลด ppt นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google