งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552

2 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

3 ราคาน้ำมันเบนซิน 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

4 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

5 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ ก.ค ม.ค ก.พ ก.ค ม.ค มี.ค ส.ค ก.พ มี.ค ส.ค ก.พ เม.ย ก.ย เม.ย ก.ย พ.ค ต.ค พ.ค ต.ค มิ.ย พ.ย มิ.ย พ.ย ธ.ค ธ.ค อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index

7 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 กพ.52 / กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 ( มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) ลดลงร้อยละ 0.3 มค ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

8 กพ.52/มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ลดลงร้อยละ 0.3 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผักสด  ส้มเขียวหวาน  ข้าวสารเจ้า  ไข่ไก่ o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร  ปลาและสัตว์น้ำ  นมและผลิตภัณฑ์จากนม  เครื่องปรุงอาหาร (น้ำมันพืช ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม) สูงขึ้นร้อยละ 1.8 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว แชมพูสระผม แปรงสีฟัน) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 ดัชนี ดัชนี (2550 = 100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ผ่านมา

10 กพ.52/กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 สูงขึ้นร้อยละ 9.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าว  เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  ผักและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 6.4 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าประกันภัยรถยนต์  ค่าบริการการสื่อสาร

11 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

12 .. สูงขึ้นร้อยละ 10.4 ลดลงร้อยละ 7.1 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.-กพ.52 / มค.-กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.3

13 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

14 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 กพ.52 / กพ.51 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ( มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 มค

15 ดัชนี (2550 = 100) อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

16 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

17 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

18  เว็บไซต์  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการ ถ่ายทอดสด ห้วข้อชมการ ถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google