งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2552 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ
อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ ประเทศ ปี 51 มค.52 กพ.52 มีค.52 ไทย +5.5 -0.4 -0.1 -0.2 มาเลเซีย +5.4 +3.9 +3.7 +3.5 ฟิลิปปินส์ +9.3 +7.1 +7.3 +6.4 อินโดนีเซีย +10.3 +9.2 +8.6 +7.9 สิงคโปร์ +6.5 +2.9 +1.9 +1.6 จีน +5.9 +1.0 -1.6 -1.2 ญี่ปุ่น +1.4 0.0 -0.3 ไต้หวัน +3.6 +1.5 -1.3 เวียดนาม +23.1 +17.5 +14.8 +11.3 สหรัฐอเมริกา +0.2

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ มีค.52
อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ มีค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์
ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – เมษายน 2552

5 ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 / ดีเซล ภายในประเทศ
ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – เมษายน 2552

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
ณ 30 เม.ย. 52

7 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)
เดือน/ปี บาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 2551 15 ก.ค. 2551 15 ม.ค. 2552 29 ก.พ. 2551 30 ก.ค. 2551 30 ม.ค. 2552 14 มี.ค. 2551 15 ส.ค. 2551 16 ก.พ. 2552 31 มี.ค. 2551 29 ส.ค. 2551 27 ก.พ. 2552 16 เม.ย. 2551 15 ก.ย. 2551 16 มี.ค. 2552 30 เม.ย. 2551 30 ก.ย. 2551 31 มี.ค. 2552 15 พ.ค. 2551 15 ต.ค. 2551 16 เม.ย. 2552 30 พ.ค. 2551 31 ต.ค. 2551 30 เม.ย. 2552 16 มิ.ย. 2551 17 พ.ย. 2551 30 มิ.ย. 2551 28 พ.ย. 2551 15 ธ.ค. 2551 29 ธ.ค. 2551

8 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มี.ค.52 103.6 +0.5 -0.2 -0.3 เดือนเมษายน 2552 เท่ากับ เมย.52/มีค.52 สูงขึ้นร้อยละ+1.0 เมย.52/เมย.51 ลดลงร้อยละ -0.9 (มค.-เมย.52)/(มค.-เมย.51) ลดลงร้อยละ- 0.4

10 เมย.52/มีค.52 สูงขึ้นร้อยละ +1.0
เมย.52/มีค สูงขึ้นร้อยละ +1.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +0.7 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำปะปา ค่าของใช้ส่วนบุคคล (น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาระงับกลิ่นกาย ยาสีฟัน) สินค้าราคาลดลง ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ แผ่นไม้อัด) น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน สูงขึ้นร้อยละ +1.2 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักสด (มะนาว ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักชี ต้นหอม) ส้มเขียวหวาน เนื้อสุกร ไข่ไก่ สินค้าราคาลดลง ได้แก่ มะม่วง ซอสหอยนางรม ซอสพริก กาแฟผงสำเร็จรูป

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เมย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เมย.52 อัตรา (%) ดัชนี (2550 = 100) เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
เมย.52/เมย ลดลงร้อยละ -0.9 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +7.0 สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวสารเจ้า เส้นก๋วยเตี๋ยวสด ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร (น้ำตาลทราย) สินค้าราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเหนียว น้ำมันพืช ลดลงร้อยละ -6.6 สินค้าราคาลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา สินค้าราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ายา (ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดและลดไข้ ยาคุมกำเนิด) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (แปรงสีฟัน สบู่ ผ้าอนามัย น้ำยาระงับกลิ่นกาย ) อาหารสัตว์

13 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เมย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เมย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

14 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
มค.-เมย.52 / มค.-เมย ลดลงร้อยละ -0.4 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ +9.3 ลดลงร้อยละ - 6.8 ..

15 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เมย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เมย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มีค.52 102.8 0.0 +1.5 +1.7 เดือนเมษายน 2552 เท่ากับ เมย.52 / มีค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.1 เมย.52 / เมย.51 สูงขึ้นร้อยละ +1.0 (มค.-เมย.52)/(มค.-เมย.51) สูงขึ้นร้อยละ +1.4

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เมย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เมย.52 อัตรา (%) ดัชนี (2550 = 100) เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เมย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เมย.52 อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เมย.52
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เมย.52 อัตรา (%) เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20 “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า”
วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ดัชนีทันสมัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานสู่สากล เว็บไซต์ โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2552 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google