งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th

2 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th

3 ราคาน้ำมันเบนซิน 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th

4 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

5 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 255132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.8656 29 ก.พ. 255131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.8843 14 มี.ค. 255131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.1158 31 มี.ค. 255131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.0020 16 เม.ย. 255131.534815 ก.ย. 255134.5114 30 เม.ย. 255131.698330 ก.ย. 255134.0018 15 พ.ค. 255132.368315 ต.ค. 255134.0609 30 พ.ค. 255132.401731 ต.ค. 255134.9259 16 มิ.ย. 255133.219917 พ.ย. 255134.9509 30 มิ.ย. 255133.483728 พ.ย. 255135.3802 15 ธ.ค. 255134.8657 29 ธ.ค. 255134.9910 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

7 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ 103.1 กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 กพ.52 / กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 ( มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) ลดลงร้อยละ 0.3 มค.52 102.1 0.0 -0.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

8 กพ.52/มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ลดลงร้อยละ 0.3 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผักสด  ส้มเขียวหวาน  ข้าวสารเจ้า  ไข่ไก่ o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร  ปลาและสัตว์น้ำ  นมและผลิตภัณฑ์จากนม  เครื่องปรุงอาหาร (น้ำมันพืช ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม) สูงขึ้นร้อยละ 1.8 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว แชมพูสระผม แปรงสีฟัน) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 ดัชนี ดัชนี (2550 = 100) อัตรา (%) www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

10 กพ.52/กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 สูงขึ้นร้อยละ 9.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าว  เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  ผักและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 6.4 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าประกันภัยรถยนต์  ค่าบริการการสื่อสาร www.price.moc.go.th

11 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

12 .. สูงขึ้นร้อยละ 10.4 ลดลงร้อยละ 7.1 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.-กพ.52 / มค.-กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.3 www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

14 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ 102.8 กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 กพ.52 / กพ.51 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 www.price.moc.go.th ( มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 มค.52 102.4 -0.1 1.6

15 ดัชนี (2550 = 100) อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

16 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

17 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

18  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการ ถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการ ถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศ / ภาค ภาค มกราคม 2552กุมภาพันธ์ 2552 IndexM/MM/MY/YY/YA/AA/A M/MM/MY/YY/YA/AA/A ประเทศ102.10.0-0.4 103.11.0-0.1-0.3 กรุงเทพฯ101.20.0-1.1 102.31.1-0.7-0.9 กลาง103.00.00.4 103.90.90.4 อีสาน102.9-0.30.5 103.80.90.70.6 เหนือ102.7-0.20.0 103.60.90.40.2 ใต้103.70.11.2 104.50.8 1.0

20 เดือน/ปีม.ค.-52ก.พ.-52 ลดลง85 รายการ90 รายการ คงที่192 รายการ201 รายการ สูงขึ้น140 รายการ126 รายการ รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่เปลี่ยนแปลง

21 Seasonal Adjust CPI


ดาวน์โหลด ppt นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google