งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไบโอ ดีเซล. “… ท่านก็เสียเวลามามาก เสียน้ำมันรถยนต์ซึ่งก็แพง เราก็เสียน้ำมันรถยนต์ ที่แล่นมา อุตส่าห์ใช้รถคันเล็ก ๆ ไม่ให้เปลืองน้ำมัน แล้วก็ไม่ใช่รถโบราณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไบโอ ดีเซล. “… ท่านก็เสียเวลามามาก เสียน้ำมันรถยนต์ซึ่งก็แพง เราก็เสียน้ำมันรถยนต์ ที่แล่นมา อุตส่าห์ใช้รถคันเล็ก ๆ ไม่ให้เปลืองน้ำมัน แล้วก็ไม่ใช่รถโบราณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไบโอ ดีเซล

2 “… ท่านก็เสียเวลามามาก เสียน้ำมันรถยนต์ซึ่งก็แพง เราก็เสียน้ำมันรถยนต์ ที่แล่นมา อุตส่าห์ใช้รถคันเล็ก ๆ ไม่ให้เปลืองน้ำมัน แล้วก็ไม่ใช่รถโบราณ เป็นรถสมัยใหม่ กินน้ำมันน้อยหน่อย แต่น้ำมันสมัยใหม่ มันแพง สมัยนี้อะไร ๆ ก็แพงขึ้นทุกที จะให้น้ำมันถูกลงมาก็ลำบาก นอกจาก หาวิธีทำน้ำมันที่มีราคาถูก ซึ่งกระทำได้เหมือนกัน ถูก กว่านิดหน่อย คือแทนที่จะใช้น้ำมันที่มีออกเทน 95 ก็ใช้ออกเทน 91 แล้วก็เติมแอลกอฮอล์เข้าไปนิดหนึ่ง ก็ เป็นออกเทน 95 อาจจะเป็นได้ว่ารถจะไม่วิ่งเร็ว ก็ดีเหมือนกันรถไม่วิ่งเร็ว เกินไปรถจะได้ไม่ชนมากเกินไปก็จะช่วยประหยัด ทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่ให้พอเพียง...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ( คัดจากหนังสือ “ พลังงานทดแทน เอ ทานอลและไบโอดีเซล ” จัดทำโดย คณะกรรมาธิการพลังงาน สภา ผู้แทนราษฎร )

3 ปัญหา 1. น้ำมันราคาสูง 2. ขาดแคลนน้ำมัน 3. เสียเงินตราต่างประเทศ

4 ไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ ดีเซลที่ได้จากน้ำมันหรือไขมันของสัตว์หรือ พืช หรือ น้ำมันที่ใช้แล้ว จากการทอดอาหาร

5 กลีเซอรอล ไบโอดีเซล การผลิตไบ โอดีเซล BIODIESEL PRODUCTION PROCESS น้ำมันพืช แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชใช้แล้ว

6 เฉลย คำถามมดชนิดใดมีหน้าที่หา อาหารและ ดูแลตัวอ่อนในรัง ตอบมดงาน

7 รายชื่อคนเก่งผู้โชคดี 1. ด. ญ. ศิริวรรณ บุญทรัพย์ ชั้น ป. 4/4 2. ด. ญ. สมฤทัยทองกรุงชั้น ป.4/2 3. ด. ญ. ดวงหทัยนพฤทธิ์ชั้น ป.5/1 4. ด. ญ. นฤมล โกมุทพงศ์ ชั้น ป.6/4

8 คำถามประจำสัปดาห์นี้ น้ำมันพืชที่เราใช้ แล้วนำไปผลิต เป็นน้ำมันอะไร


ดาวน์โหลด ppt ไบโอ ดีเซล. “… ท่านก็เสียเวลามามาก เสียน้ำมันรถยนต์ซึ่งก็แพง เราก็เสียน้ำมันรถยนต์ ที่แล่นมา อุตส่าห์ใช้รถคันเล็ก ๆ ไม่ให้เปลืองน้ำมัน แล้วก็ไม่ใช่รถโบราณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google