งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไบโอดีเซล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไบโอดีเซล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไบโอดีเซล

2 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543
“…ท่านก็เสียเวลามามาก เสียน้ำมันรถยนต์ซึ่งก็แพง เราก็เสียน้ำมันรถยนต์ ที่แล่นมา อุตส่าห์ใช้รถคันเล็ก ๆ ไม่ให้เปลืองน้ำมันแล้วก็ไม่ใช่รถโบราณ เป็นรถสมัยใหม่ กินน้ำมันน้อยหน่อย แต่น้ำมันสมัยใหม่มันแพง สมัยนี้อะไร ๆ ก็แพงขึ้นทุกที จะให้น้ำมันถูกลงมาก็ลำบาก นอกจากหาวิธีทำน้ำมันที่มีราคาถูก ซึ่งกระทำได้เหมือนกัน ถูกกว่านิดหน่อย คือแทนที่จะใช้น้ำมันที่มีออกเทน 95 ก็ใช้ออกเทน 91 แล้วก็เติมแอลกอฮอล์เข้าไปนิดหนึ่ง ก็เป็นออกเทน 95 อาจจะเป็นได้ว่ารถจะไม่วิ่งเร็ว ก็ดีเหมือนกันรถไม่วิ่งเร็วเกินไปรถจะได้ไม่ชนมากเกินไปก็จะช่วยประหยัด ทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่ให้พอเพียง...” (คัดจากหนังสือ “พลังงานทดแทน เอทานอลและไบโอดีเซล” จัดทำโดย คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร)

3 ปัญหา 1. น้ำมันราคาสูง 2. ขาดแคลนน้ำมัน 3. เสียเงินตราต่างประเทศ

4 ไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้จากน้ำมันหรือไขมันของสัตว์หรือพืช หรือ น้ำมันที่ใช้แล้ว จากการทอดอาหาร

5 การผลิตไบโอดีเซล น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชใช้แล้ว แ อ ล ก อ ฮ อ ล์
BIODIESEL PRODUCTION PROCESS น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชใช้แล้ว น้ำมันพืช แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ไบโอดีเซล กลีเซอรอล

6 คำถาม มดชนิดใดมีหน้าที่หาอาหารและ
เฉลย คำถาม มดชนิดใดมีหน้าที่หาอาหารและ ดูแลตัวอ่อนในรัง ตอบ มดงาน

7 รายชื่อคนเก่งผู้โชคดี
ด.ญ.ศิริวรรณ บุญทรัพย์ ชั้น ป. 4/4 ด.ญ.สมฤทัย ทองกรุง ชั้น ป.4/2 ด.ญ.ดวงหทัย นพฤทธิ์ ชั้น ป.5/1 ด.ญ.นฤมล โกมุทพงศ์ ชั้น ป.6/4

8 น้ำมันพืชที่เราใช้แล้วนำไปผลิตเป็นน้ำมันอะไร
คำถามประจำสัปดาห์นี้ น้ำมันพืชที่เราใช้แล้วนำไปผลิตเป็นน้ำมันอะไร


ดาวน์โหลด ppt ไบโอดีเซล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google