งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักที่เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็นไคลเอนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักที่เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็นไคลเอนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักที่เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็นไคลเอนต์ (Client) คอมพิวเตอร์ที่เป็น ไคลเอนต์แต่ละเครื่องไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง การติอต่อ จะต้องผ่านคอมพิวเตอร์โฮสต์ที่เป็นศูนย์กลาง เครือข่ายแบบดาว

3 ข้อดี ติดตั้งและดูแลง่าย แม้ว่าสายที่เชื่อมต่อไปยังบางโหนดจะขาด โหนดที่เหลืออยู่ก็ยังจะ สามารถทำงานได้ ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กยังคงสามารถทำงานได้เป็นปกติ การมี Central node อยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมระบบ ถ้าระบบเกิด ทำงานบกพร่องเสียหาย ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าจะไปแก้ปัญหาที่ใด ข้อเสีย เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งในด้านของเครื่องที่จะใช้เป็น central node และ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิลในสถานีงาน การขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นทำได้ยาก เพราะการขยายแต่ละครั้งจะต้อง เกี่ยวเนื่องกับโหนดอื่นๆ ทั้งระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางมีราคาแพง

4 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) เครือข่ายแบบนี้จะ มีการติดต่อสื่อสารเป็นแบบวงแหวนโดยที่ไม่มี คอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย สามารถติดต่อกันได้โดยตรง เครือข่ายแบบวงแหวน

5 ข้อดี ใช้เคเบิลและเนื้อที่ในการติดตั้งน้อย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้อย่าง ทัดเทียมกัน ข้อเสีย หากโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นจะค้นหาได้ยากว่าต้นเหตุ อยู่ที่ไหน และวงแหวนจะขาดออก

6 เครือข่ายแบบบัส เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เครือข่ายแบบนี้จะมีการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์บนสายเคเบิล ซึ่งเรียกว่าบัส คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เป็นอิสระ โดยข้อมูลจะวิ่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ บนสายเคเบิลจนกว่าจะถึง จุดที่ระบุไว้ (Address)

7 ข้อดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสายเคเบิลมากนัก สามารถขยายระบบได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย ข้อเสีย อาจเกิดข้อผิดพลาดง่าย เนื่องจากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ดต่อยู่บน สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ดังนั้นหากมีการขาดที่ตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง ก็จะทำให้เครื่องอื่นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในระบบไม่ สามารถใช้งานได้ตามไปด้วย การตรวจหาโหนดเสีย ทำได้ยากเนื่องจากขณะใดขณะหนึ่งจะมี คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความออกมาบน สายสัญญาณ ดังนั้นถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ อาจทำให้เกิด การคับคั่งของเน็ตเวิร์ก ซึ่งจะทำให้ระบบช้าลงได้

8 เครือข่ายแบบผสม แบบผสม ( Hybrid Network) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานระหว่าง รูปแบบต่างๆ หลายๆ แบบเข้าด้วยกัน คือจะ มีเครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ย่อย หลายๆ เครือข่ายเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ทำงาน เครือข่าย บริเวณกว้าง เป็นตัวอย่างเครือข่ายผสมที่พบเห็นกัน มากที่สุด เครือข่ายแบบ นี้จะเชื่อม ต่อเครือข่าย เล็ก - ใหญ่ หลากหลาย แบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียวซึ่ง เครือข่าย ที่ถูกเชื่อมต่อ อาจจะ อยู่ห่างกันคนละจังหวัด หรืออาจจะอยู่คน ละประเทศก็เป็นได้


ดาวน์โหลด ppt รูปร่างของเครือข่าย คอมพิวเตอร์. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักที่เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็นไคลเอนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google