งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะการเชื่อมต่อของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วาสนา พลทองมาก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะการเชื่อมต่อของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วาสนา พลทองมาก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สพป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะการเชื่อมต่อของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วาสนา พลทองมาก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สพป. กพ. เขต 2

2 ลักษณะการเชื่อมต่อของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะการเชื่อมต่อของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดปลายทางของการรับ - ส่ง ข้อมูล เราเรียกว่าโหนด (Node) ซึ่งโหนดนี้อาจเป็น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องรับ โทรศัพท์ ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์ ของการใช้งาน การที่จะทำให้แต่ ละโหนด ติดต่อรับ - ส่งข้อมูลถึงกัน ได้นั้น ต้องมีการเชื่อมต่อที่เป็น ระบบ ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์นี้ เราสามารถแบ่ง ลักษณะของการเชื่อมโยง ออกเป็น 3 ลักษณะ

3 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) ลักษณะการ เชื่อมต่อ

4 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักที่ เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็น ไคลเอนต์ (Client) คอมพิวเตอร์ ที่เป็นไคลเอนต์แต่ละเครื่องไม่ สามารถติดต่อกันได้โดยตรง การติดต่อจะต้องผ่าน คอมพิวเตอร์โฮสต์ที่เป็น ศูนย์กลาง

5 โฮสต์ ( HOST ) ไคล์เอ็นต์ ( Client ) เครือข่ายแบบดาว

6 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) เครือข่ายแบบนี้จะมีการ ติดต่อสื่อสารเป็นแบบวง แหวนโดยที่ ไม่มี คอมพิวเตอร์หลักเป็น โฮสต์ คอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องในเครือข่าย สามารถติดต่อกันได้ โดยตรง

7 ระบบเครือข่าย (Network) จะ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกันเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร เราสามารถส่ง ข้อมูลภายในอาคาร หรือข้าม ระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่ง ของโลก ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจ เป็นทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ใช้ ซึ่งความสามารถ เหล่านี้ทำให้เครือข่าย คอมพิวเตอร์มีความสำคัญ และ จำเป็นต่อการใช้งานในแวดวง ต่างๆ

8 เครือข่ายแบบวงแหวน ไคล์เอ็นต์ ( Client )

9 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เครือข่ายแบบนี้จะมีการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์บนสาย เคเบิล ซึ่งเรียกว่าบัส คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เป็น อิสระ โดยข้อมูลจะวิ่งผ่าน อุปกรณ์ต่างๆ บนสายเคเบิล จนกว่าจะถึงจุดที่ระบุไว้ (Address )

10 เครือข่าย แบบบัส สายเคเบิล

11  1. มีอารมณ์ขัน เบิกบาน สนุก คิดบวกไว้เสมอ  2. เป็นนักฟังที่ดี  3. มีความเชื่อมั่นอย่างพอดี  4. มีความกลมกลืน คือคิดเป็นกลางๆ ไม่ตึงหรือหย่อน เกินไป  5. หลีกการนินทาหรือโอ้อวดความมั่งมี * การเข้าสังคม... จงใช้รอยยิ้มเป็นใบเบิกทางสร้างตน ยิ้มด้วย ใจรัก ยิ้มคือรัก คือของขวัญอันสำคัญที่มนุษย์ให้กันด้วย ความดี ยิ้มมิต้องลงทุน จงยิ้มไว้เถิด....

12 ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์  คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบาย ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โดยต้องมีรูปแบบ การเชื่อมต่อพร้อมระบายสี สวยงาม ( ลงในสมุด )


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะการเชื่อมต่อของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วาสนา พลทองมาก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google