งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการรักษ์ ภาษา. พายเรือในอ่าง พายเรือในอ่าง เป็นสำนวน หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่สำเร็จลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการรักษ์ ภาษา. พายเรือในอ่าง พายเรือในอ่าง เป็นสำนวน หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่สำเร็จลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการรักษ์ ภาษา

2 พายเรือในอ่าง

3 พายเรือในอ่าง เป็นสำนวน หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่สำเร็จลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้

4 เปรียบเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง ก็วน ไปวนมาอยู่ในอ่างนั้นเอง หาทาง ออกไปไหนไม่ได้ เดิมใช้ว่า พายเรือ ในหนอง

5 ดังโคลงภาษิตโบราณ ว่า ลงเรือ คัดวาดพุ้ย พาย ปะเลง วนอยู่ในหนองเองอับอั้น ถึงใดบ่ถึงเกรงจักค่ำ เปล่านา เฉกคิดวนเวียนสั้นเปลี่ยน ปล้ำ ใจเอง

6 ตัวอย่างสำนวนพายเรือในอ่าง เช่น คุณพูดวกมาประเด็นเดิมอีกแล้ว พาย เรือในอ่างอยู่นั่นแหละ เมื่อไหร่จะ เดินหน้าต่อไปสักที

7 สำนวน “ พายเรือในอ่าง ” ตรงกับ สำนวนในภาษาอังกฤษว่า go around the circles หมายถึง การทำเรื่องเดิม ซ้ำไปซ้ำ มา แต่งานนั้นก็ไม่คืบหน้า


ดาวน์โหลด ppt รายการรักษ์ ภาษา. พายเรือในอ่าง พายเรือในอ่าง เป็นสำนวน หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่สำเร็จลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google