งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านการทำวิจัย สถาบัน และการจัดการองค์ความรู้ ของ CITCOMS 5 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านการทำวิจัย สถาบัน และการจัดการองค์ความรู้ ของ CITCOMS 5 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านการทำวิจัย สถาบัน และการจัดการองค์ความรู้ ของ CITCOMS 5 สิงหาคม 2557

2 วัตถุประสงค์ในการทำ R2R พัฒนานวัตกรรมใน การปฏิบัติงาน ปรับปรุงไปสู่ กระบวนการที่ดีกว่า แก้ไขประเด็น ปัญหา

3 หัวข้อที่สนับสนุนให้มีการทำ R2R CITCOMS R2R พัฒนา กระบวนการ ภาระงานประจำ ของตนเองหรือ ส่วนงาน ประเด็นเร่งด่วน ที่ได้รับ มอบหมายจาก ผู้บริหาร ประเด็นปัญหา ที่พบอยู่เป็น ประจำ

4 การพัฒนา R2R แบบต่อเนื่อง ศึกษาและวิเคราะห์ หาสาเหตุ ศึกษาเปรียบเทียบ แนวทางและ แนะนำข้อปรับปรุง พัฒนาข้อเสนอ แนวทาง Blueprint of Change

5 เป้าหมายการทำ R2R ของเรา แต่ละงานจะต้องมีการส่งเสริม ให้บุคลกรทำ R2R ในแต่ละปีโดย จะต้องมีหัวข้อที่ทำ R2R จำนวน ร้อยละ ___ ของบุคลากรภายใน งานนั้นๆ

6 การจัดการองค์ความรู้ของ CITCOMS คัดกรองจัดเก็บแบ่งปันประยุกต์ใช้ประเมินผล

7 สรุปสาระสำคัญวันนี้ การทำ R2R พี่ที่ทำ R2R ปี 55 เล่าถึงประสบการณ์ในการทำ R2R หน่วยงานต่างๆมีการสนใจทำ R2R อย่างต่อเนื่องทุก ปี การทำ R2R มีประโยชน์ต่องานที่ทำและสามารถใช้ใน การขอตำแหน่งเชียวชาญชำนาญการในอนาคตได้ ปัญหาในการทำ KM ในแต่ละงาน ความไม่ต่อเนื่องในการทำ KM ความไม่รับผิดชอบในการทำ KM ไม่ว่างพอที่จะทำ KM สถานที่ห่างไกลกน ติดงานอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านการทำวิจัย สถาบัน และการจัดการองค์ความรู้ ของ CITCOMS 5 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google