งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจอากาศชั้นบนด้วย เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจอากาศชั้นบนด้วย เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจอากาศชั้นบนด้วย เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde

2 เป็นเครื่องมือตรวจอากาศชั้น บนระบบอัตโนมัติ สามารถ ตรวจวัดข้อมูลสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาได้ตั้งแต่ระดับผิว พื้นไปจนถึงชั้นบรรยากาศสูงๆ ( อาจตรวจได้สูงถึง 25 กิโลเมตร ) โดยใช้ระบบจาน สัญญาณอากาศ รับสัญญาณ จากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศที่ผูก ติดไปกับบอลลูน และส่งข้อมูล ลงมายังคอมพิวเตอร์หรือ ภาครับทางภาคพื้นดิน เพื่อ ประมวลผลการตรวจอากาศ ในขณะทำการตรวจนั้น

3 สิ่งที่ตรวจวัดได้ ความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วและทิศทางลม ในระดับมาตรฐาน และระดับแทรกต่างๆ

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ อากาศชั้นบน

5 1. บอลลูน ขนาดต่างๆ เช่น ขนาด 300 กรัม

6 ร่มชู ชีพ 2. ร่มชูชีพ

7 3. ตุ้มเหล็กยกน้ำหนัก ขนาด 1,550 กรัม

8 4. แก๊สไฮโดรเจนบริสุทธิ์

9 5. เครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศ ไซโครมิเตอร์ (Dry-Wet Bulbs psychrometer)

10 6. เครื่องบาโร มิเตอร์ ( วัดความกดอากาศ )

11 7. วิทยุหยั่งอากาศ

12 8. เครื่องปรับความชื้นสัมพัทธ์

13 9. เสาวัดลม

14 10. เครื่องรับ – ส่งสัญญาณจากวิทยุหยั่งอากาศ

15 วิธีการตรวจด้วย Radiosonde 1.

16 2.

17 3. 4.

18 5.

19 6. 7.

20 คำถามต่อไปนี้ข้อใดถูกหรือผิด......... การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศใช้ บอลลูนขนาด 600 กรัม......... การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ ใช้ก๊าซ ไฮโดรเจน......... การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ ได้ สารประกอบอุตุนิยมวิทยา คือ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ อากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ทิศทางและความเร็วลม ในระดับความสูงต่างๆ......... ข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่ง อากาศ นำไปใช้ในการ พยากรณ์อากาศประจำวัน เส้นทางเดินอากาศ ด้านการทหาร ด้านงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลด้านการทำฝนหลวง......... การตรวจอากาศด้วยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ มี วิธีการทำงาน 2 ภาคส่วน คือ ภาคส่งสัญญาณ ภาครับสัญญาณ

21 จัดทำโดย... นางสาววรวรรณ เลิศลาด พอต. ปง.


ดาวน์โหลด ppt การตรวจอากาศชั้นบนด้วย เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ Radiosonde.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google