งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ
จากศัพท์ที่ใช้บ่อย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

2 เฮ้อ....ปวดหมอง นะเนี่ย เราก็หนึ่งในตองอู แต่ เป็น อปสข.ต้องทำไง งั้นต้องตั้งใจหาความรู้ก่อน แล้วเราจะมีพี่เลี้ยงช่วยมั๊ยหนอ

3 ผมว่า เรามาเริ่มคำศัพท์ ที่น่าสนใจ ในระบบหลักประกันฯ ดีกว่า
Don’t worry!

4 UC Universal (Health Care) Coverage Universal Coverage
ประชาชนที่มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า SSS = Social Security Scheme ประกันสังคม CSMBS = Civil Servant Medical Benefit Scheme สิทธิรักษาฯขรก.

5 เหมาจ่ายรายหัว Capitation
1

6 Diff Cap Differential Capitation 2 การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัว
ปรับด้วย ปัจจัยสำคัญ บางอย่าง!!!! (เช่น โครงสร้างอายุประชากร)

7 Global budget DRG 3 4 รูปแบบการสนับสนุนด้านการเงิน
ให้แก่ระบบบริการสุขภาพ โดยใช้วิธีจัดสรรก้อนรวมใหญ่ Global budget DRG Diagnosis-related groups รูปแบบการจ่ายเงินสำหรับการรับบริการในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการจัดกลุ่ม ทั้งชนิดของกลุ่มโรค และรูปแบบของการให้การรักษา 4 7

8 RW Adj.RW Relative weight 5 6 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ เป็นตัวเลขเปรียบเทียบ
ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ เป็นตัวเลขเปรียบเทียบ การใช้ต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วย ของ DRGs นั้น ว่าเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ย ของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRGs 6 Adj.RW Adjusted Relative weight ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง 8

9 CUP 7 8 วิธีการคำนวณจ่ายโดยระบบคะแนน ภายใต้วงเงินงบประมาณ
เช่น การจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอก ข้ามเขตกรณีฉุกเฉิน Point System with Global Budget 8 Contracting Unit for Primary care CUP หน่วยบริการประจำ หรือ คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการปฐมภูมิแก่ประชากร ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 9 9

10 PP OP IP 9 10 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค
โดย ครอบคลุมบริการแก่ประชากรคนไทยทุกสิทธิ Promotion and Prevention OP IP OP/PP Individual Data 10 งบส่งเสริมการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล และข้อมูลการให้บริการการส่งเสริมป้องกันโรค ให้กับหน่วยบริการ โดยจัดสรรตามผลงานของข้อมูลที่หน่วยบริการจัดส่ง 10 10 10

11 อยากนำเสนอมากกว่านี้.....
แต่เวลาจำกัด มีเอกสารแจกให้ท่านได้ศึกษาต่อ

12


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google