งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรียนรู้ระบบ หลักประกันสุขภาพ จากศัพท์ที่ใช้บ่อย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรียนรู้ระบบ หลักประกันสุขภาพ จากศัพท์ที่ใช้บ่อย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรียนรู้ระบบ หลักประกันสุขภาพ จากศัพท์ที่ใช้บ่อย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

2 2 เฮ้อ.... ปวดหมอง นะเนี่ย เราก็หนึ่งในตองอู แต่ เป็น อปสข. ต้องทำไง งั้นต้องตั้งใจหาความรู้ก่อนแล้วเราจะมีพี่เลี้ยงช่วยมั๊ยหนอ

3 3 ผมว่า เรามาเริ่มคำศัพท์ ที่น่าสนใจ ในระบบหลักประกันฯ ดีกว่า Don’t worry!

4 4 ประชาชนที่มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Universal Coverage U niversal (Health Care) Coverage UC SSS = Social Security Scheme ประกันสังคม CSMBS = Civil Servant Medical Benefit Scheme สิทธิรักษาฯขรก.

5 5 เหมาจ่ายรายหัวCapitation 1

6 การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัว ปรับด้วย........ ปัจจัยสำคัญ บางอย่าง !!!! ( เช่น....... โครงสร้างอายุประชากร ) 6 2 DiffCap Differential Capitation Diff Cap

7 77 รูปแบบการสนับสนุนด้านการเงิน ให้แก่ระบบบริการสุขภาพ โดยใช้วิธีจัดสรรก้อนรวมใหญ่ รูปแบบการสนับสนุนด้านการเงิน ให้แก่ระบบบริการสุขภาพ โดยใช้วิธีจัดสรรก้อนรวมใหญ่ 3 4 Diagnosis-related groups รูปแบบการจ่ายเงินสำหรับการรับบริการในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการจัดกลุ่ม ทั้งชนิดของกลุ่มโรค และรูปแบบของการให้การรักษา Global budget DRG

8 88 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ เป็นตัวเลขเปรียบเทียบ การใช้ต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วย ของ DRGs นั้น ว่าเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ย ของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRGs 5 6 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง Adjusted Relative weight RW Adj.RW Relative weight

9 999 วิธีการคำนวณจ่ายโดยระบบคะแนน ภายใต้วงเงินงบประมาณ เช่น การจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอก ข้ามเขตกรณีฉุกเฉิน 7 8 หน่วยบริการประจำ หรือ คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการปฐมภูมิแก่ประชากร ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ Contracting Unit for Primary care Point System with Global Budget CUP

10 10 Promotion and Prevention งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค โดย ครอบคลุมบริการแก่ประชากรคนไทยทุกสิทธิ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค โดย ครอบคลุมบริการแก่ประชากรคนไทยทุกสิทธิ 9 10 งบส่งเสริมการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล และข้อมูลการให้บริการการส่งเสริมป้องกันโรค ให้กับหน่วยบริการ โดยจัดสรรตามผลงานของข้อมูลที่หน่วยบริการจัดส่ง OP/PP Individual Data PP OP IP

11 11 อยากนำเสนอมากกว่า นี้..... แต่เวลาจำกัด มีเอกสารแจกให้ท่าน ได้ศึกษาต่อ

12 12


ดาวน์โหลด ppt 1 เรียนรู้ระบบ หลักประกันสุขภาพ จากศัพท์ที่ใช้บ่อย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google