งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษารายกรณี ว่าที่ ร.ท.ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. (CASE STUDY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษารายกรณี ว่าที่ ร.ท.ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. (CASE STUDY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษารายกรณี ว่าที่ ร.ท.ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. (CASE STUDY)
ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 อธิบายความหมายและความสำคัญของการศึกษารายกรณีได้
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรสามารถ อธิบายความหมายและความสำคัญของการศึกษารายกรณีได้ ระบุขั้นตอนของการสอนแบบการศึกษารายกรณีได้

3 ดำเนินการสอนแบบการศึกษารายกรณีได้
นำวิธีการไปใช้ในการฝึกอบรมได้ ระบุข้อดีข้อจำกัดของการสอนแบบศึกษารายกรณีได้

4 การศึกษารายกรณีคือ การศึกษาจากเรื่องราวที่จัดทำขึ้นไว้เพื่อพิจารณาหาปัญหา สาเหตุที่เกิดปัญหา วิธีแก้ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องราวอาจแสดงละครสั้นล้อเลียน (SKIT) ได้

5 วิธีสอนแบบศึกษารายกรณี
เหมาะสำหรับการฝึกอบรมผู้ใหญ่ เพราะทุกคนมีแนวคิด และประสบการณ์มาก

6 การเตรียมการ เลือกเรื่องราวให้ใกล้กับสถานการณ์จริง ละเอียดมากพอที่จะให้ผู้อบรมมองเห็นจุดสำคัญของปัญหาและข้อมูล

7 จัดวิทยากรที่ปรึกษาช่วยแนะแนวทางให้เข้าสู่ปัญหา ได้ตามวัตถุประสงค์
ให้เวลาศึกษาเรื่องราว และอภิปรายกัน 20 – 30 นาที

8 วิธีการ มอบเรื่องราวให้กลุ่มไปศึกษา และระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต้องบรรลุวัตถุประสงค์อันใด ต้องการผลเพียงใด (อาจแสดงละคร หรือดูเรื่องราวจากเทปโทรทัศน์)

9 ผู้อบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปข้อปัญหา เหตุที่เกิดปัญหา วิธีแก้ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา

10

11 งานภาคปฏิบัติการศึกษารายกรณี

12 ข้อดีของการสอนแบบการศึกษารายกรณี
ท้าทาย มีอิสระในการแสดงข้อคิดเห็น เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกิดพลังกลุ่ม และทำงานกลุ่มได้ดี

13 ข้อดีของการสอนแบบการศึกษารายกรณี
3. มีบรรยากาศเหมือนสถานการณ์จริง ส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตย 4. ให้ทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ

14 ข้อจำกัดของการสอนแบบการศึกษารายกรณี
หากเรื่องที่ศึกษา ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ไม่สมบูรณ์ด้วยข้อมูล และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาจะไร้ผล หากเรื่องนั้นเป็นการแสดงละครล้อเลียน ถ้าผู้แสดงขัดแย้งกันมาก หรือแสดงจนผู้อบรมขำขันจะทำให้ไม่คิดจริงจัง กลายเป็นเรื่องตลก หากเรื่องที่ศึกษาง่ายเกินไป จะทำให้ตัดสินใจสรุปกัน ได้ทันที แทบไม่มีการอภิปรายกัน

15 สวัสดี

16

17 กลับค่ายวชิรา พวกเราทุกคนเป็นลูกสือ ชาติเชื้อเราลูกสือไทย บัดนี้จำต้องจำไกล แต่ใจคะนึงถึงจริง อยากคืนมาค่ายวชิรา รื่นเริงหรรษาทุกสิ่ง ร่วมใจกันทำงานสุขจริง พวกเราชื่นบาน ค่ายวชิรา โอ้ แดนหรรษา ดวงใจสัญญาจะมาให้ได้อีกเลย

18 ชอบ SEX รักความสะดวกสบาย การตัดสินใจ ไม่แน่นอน ค่อนข้างเฉื่อยชา
รักความสะดวกสบาย การตัดสินใจ ไม่แน่นอน ค่อนข้างเฉื่อยชา คล่องแคล่ว รวดเร็ว กระตือรือร้น ใจร้อน รักอิสระ สุขุมมั่นคง หนักแน่นในแง่ความคิด และการกระทำ มีเหตุผลเฉลียวฉลาด ตัดสินใจดี ริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเยอทะยาน ความคิด ไม่หยุดนิ่ง แปลกๆ แผลงๆ มีอารมณ์ขัน มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบ SEX

19

20

21 ชอบ SEX รักความสะดวกสบายการตัดสินใจ ไม่แน่นอน ค่อนข้างเฉื่อยชา
รักความสะดวกสบายการตัดสินใจ ไม่แน่นอน ค่อนข้างเฉื่อยชา คล่องแคล่ว รวดเร็ว กระตือรือร้น ใจร้อนรักอิสระ สุขุมมั่นคง หนักแน่นในแง่ความคิด และการกระทำ มีเหตุผลเฉลียวฉลาด ตัดสินใจดี ริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเยอทะยาน ความคิด ไม่หยุดนิ่ง แปลกๆ แผลงๆ มีอารมณ์ขัน มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบ SEX

22 จากเทพธิดาพยากรณ์ การศึกษารายกรี ภาคปฏิบัติ อยู่ใน viual microsoft word


ดาวน์โหลด ppt การศึกษารายกรณี ว่าที่ ร.ท.ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. (CASE STUDY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google