งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS499 (1/2554) Orientation 1. 2 Agenda Ask yourself Process of pre-CS499 Project Category Project Advisors Announcement -- important.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS499 (1/2554) Orientation 1. 2 Agenda Ask yourself Process of pre-CS499 Project Category Project Advisors Announcement -- important."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS499 (1/2554) Orientation 1

2 2 Agenda Ask yourself Process of pre-CS499 Project Category Project Advisors Announcement -- important

3 Before Start Ask yourself… 3

4 จงให้คะแนนแต่ละข้อต่อไปนี้ ( คะแนนเต็ม ข้อละ 100 คะแนน ) 1. จริงจังกับการทำ project เพียงใด 2. พร้อมแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ด้วยใจสู้ มากน้อยแค่ไหน 3. จะมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบ่อยแค่ ไหน 4. เปอร์เซนต์ที่จะนำเสนอ project ตามกำหนด (1/2553) 5. ปริมาณการผลัดวันประกันพรุ่งในการทำ project มีเพียงใด 6. เปอร์เซนต์ในการที่จะเลิกทำ project กลางคัน 4

5 วิเคราะห์ผล If ( คะแนนข้อ 1 ถึง ข้อ 4 มากกว่า 60) and ( คะแนนข้อ 5 ถึง ข้อ 6 น้อยกว่า 30) result = “ พร้อมที่จะทำโครงงานคพ.499” else result = “ ทบทวนอีกครั้งก่อนจะเริ่มทำ ว่าพร้อมหรือ ยัง ” 5

6 ขั้นตอนต่างๆ ก่อนลงทะเบียน รายวิชา คพ.499 StartFinish หาหัวข้อ โครงงาน และติดต่อ อาจารย์ที่ ปรึกษา หาข้อมูลและ จัดทำเอกสาร โครงร่าง บทที่ 1-2 นำเสนอ ครั้งที่ 1 จัดทำเอกสาร โครงร่าง บทที่ 3 นำเสนอ ครั้งที่ 2 6

7 7 Project Category Entertainment Database Management Systems Application for Disabled People Science & Technology Utilities Mobile Application CAI

8 8 Trick to Select the Project

9 9 DREAM!

10 10 Select Your Interesting Topic

11 11 LEARN NEW THINGS

12 12 Dare to make your idea real

13 13 Nothing is Impossible!! A B+ B C+ C D+ D F

14 14 Project Advisors Aj Doungporn Rungrongrajitpum Aj Kotchakorn Sa-ingthong Aj Nipaporn Euathrongchit Dr Peerapat Trangratapit Aj Phatnaree Srisomphan Aj Phusit Konsurin Aj Surachet Wongchomphu Aj Tawan Thongpook

15 การส่งหัวข้อโครงงาน ส่ง online ผ่าน เว็บไซต์ http://cs.payap.ac. th/cs499 http://cs.payap.ac. th/cs499 ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 15

16 ประกาศสำคัญ ให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา คพ.499 ใน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2554 เข้าร่วมฟังการ นำเสนอ 2 รายการดังนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 น. การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.. โปรดติดตาม – วันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง VV116 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ คพ.499 ประจำ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 16

17 นัดประชุมครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ห้อง VV116 17

18 Q&A Resource: http://www.kesher.org.uk/site/pic/question%20in%20the%20sky.jpg 18

19 Thank You 19


ดาวน์โหลด ppt CS499 (1/2554) Orientation 1. 2 Agenda Ask yourself Process of pre-CS499 Project Category Project Advisors Announcement -- important.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google