งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. เจนจิรา หอมรำพึง ด. ญ. ณัฐชยา บุญเชื่อม ด. ญ. นัทตะวัน โปธิ นำเสนอ อาจารย์ พรทิพย์ ตองติด รัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. เจนจิรา หอมรำพึง ด. ญ. ณัฐชยา บุญเชื่อม ด. ญ. นัทตะวัน โปธิ นำเสนอ อาจารย์ พรทิพย์ ตองติด รัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. เจนจิรา หอมรำพึง ด. ญ. ณัฐชยา บุญเชื่อม ด. ญ. นัทตะวัน โปธิ นำเสนอ อาจารย์ พรทิพย์ ตองติด รัมย์

2 เครือข่ายแบบ Ring การ เชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการ เชื่อมต่อจากเครื่องหนึ่งไปยัง อีกเครื่องหนึ่ง จนครบวงจร ใน การส่งข้อมูลจะส่งออกที่ สายสัญญาณวงแหวน โดยจะ เป็นการส่งผ่านจากเครื่องหนึ่ง ไปสู่เครื่องหนึ่งจนกว่าจะถึง เครื่องปลายทาง

3

4 ปัญหาของโครงสร้างแบบนี้ คือ ถ้าหากมีสายขาดในส่วน ใดจะทำ ให้ไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้ ระบบ Ring มีการ ใช้งานบนเครื่องตระกูล IBM กันมาก เป็นเครื่องข่าย Token Ring ซึ่งจะใช้รับส่ง ข้อมูลระหว่างเครื่องมินิหรือ เมนเฟรมของ IBM กับ เครื่องลูกข่ายบนระบบ

5 การเชื่อมต่อรูป วงแหวน

6 การเชื่อมต่อแบบวงแหวน ถูก ออกแบบให้ใช้ (MAU) ต่อรวมกัน แบบเรียงลำดับเป็นวงแหวน แล้วจึง ต่อ คอมพิวเตอร์ (PC) ที่เป็น Workstation หรือ Server เข้ากับ MAU ใน MAU 1 ตัวจะสามารถต่อ ออกไปได้ถึง 8 สถานี เมื่อสถานี ถัดไปนั้นรับรู้ว่าต้องรับข้อมูล แล้ว มันจึงส่งข้อมูลกลับ เป็นการตอบรับ เมื่อสถานีที่จะส่งข้อมูลได้รัย สัญญาณตอบรับ แล้วมันจึงส่ง ข้อมูลครั้งแรก แล้วมันจะลบข้อมูล ออกจากระบบ เพื่อให้ได้ใช้ข้อมูล อื่นๆ ต่อไป

7 ดังนั้นทุกสถานีบน โทโปโลยี วงแหวนจะได้ทำงานทั้งหมด ซึ่งจะคอยเป็นผู้รับและผู้ส่ง แล้วยังเป็นรีพีทเตอร์ในตัวอีก ด้วย ข้อมูลที่ผ่านไปแต่ละ สถานี นั้น ข้อมูลที่เป็น ตำแหน่งที่อยู่ตรงกับ สถานีใด สถานีนั้นจะรับข้อมูลเก็บไว้ แต่มันจะไม่ลบข้อมูลออกจาก ระบบ มันยังคงส่งข้อมูลต่อไป ดังนั้นผู้ส่งข้อมูลครั้งแรก เท่านั้นที่จะเป็นผู้ลบข้อมูล ออกจากระบบ

8 ครั้นเมื่อสถานีส่ง TOKEN มา ถามสถานีถัดไปแล้วแต่กลับ ไม่ได้รับคำตอบ สถานีส่ง TOKEN จะทวนซ้ำข้อมูลเป็น ครั้งที่สอง ถ้ายังคงไม่ได้รับ คำตอบ จึงส่งข้อมูลออกไป ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็น อีกแนวทางหนึ่งในการ แก้ปัญหาที่ไม่ให้ระบบ หยุดชะงักการทำงานลงของ ระบบ เนื่องจากสถานีหนึ่ง เกิดการเสียหาย หรือชำรุด ระบบจึงยังคงสามารถทำงาน ต่อไปได้

9


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. เจนจิรา หอมรำพึง ด. ญ. ณัฐชยา บุญเชื่อม ด. ญ. นัทตะวัน โปธิ นำเสนอ อาจารย์ พรทิพย์ ตองติด รัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google