งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P2P คือ อะไร ? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client- client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมี ข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลอง ตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P2P คือ อะไร ? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client- client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมี ข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลอง ตนเองเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P2P คือ อะไร ? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client- client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมี ข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลอง ตนเองเป็น server เพื่อเปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูล จากเครื่องของตนเองได้

2 เมื่อเปรียบเทียบ Client กับ Server แตกต่างกันอย่างไร ?

3 Client กับ Client

4 จุดเด่นที่ P2P เหนือกว่า client-server การกระจายตัวของข้อมูลที่กระจายอยู่ ในเครื่อง client ต่างๆ โดยไม่กระจุกตัวอยู่ที่ server เพียงเครื่องเดียว ทำให้ข้อมูลสามารถ แพร่กระจายตัวออกไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง มักจะมีปัญหาความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล ที่ลดลงเมื่อจำนวน client เพิ่มสูงขึ้น

5 หลักการทำงานของ P2P

6 MSN Messenger Service จะถูกกำหนดตำแหน่งให้เป็น ศูนย์กลางของการสื่อสาร ที่จะทำงาน ร่วมกับ โปรแกรมอื่นๆ เป็นโปรแกรมที่ทำ ให้ผู้ใช้ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต สามารถทำ ให้หาตัวกันเจอ โดย MSN เป็น P2P แบบ Hybrid P2P คือมีเครื่อง server กลางที่ใช้เก็บ ข้อมูลของ client ว่า client เครื่องใดมี ข้อมูลใดที่เปิดให้โหลดได้บ้าง เพื่อให้ ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเอง ต้องการโหลดถูกเก็บอยู่ที่ client เครื่อง ใด

7 Program msn มี Server เพื่อใช้ใน การติดต่อว่าเครื่องที่เราต้องการคุยด้วย นั้นอยู่ที่ใด เท่านั้น แต่การทำงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแชท การรับ - ส่ง ไฟล์ ข้อมูล รูปภาพต่างๆ จะเป็นแบบ P2P สรุป

8 ข้อดีของการใช้โปรแกรม - สามารถรับส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็วโดยเวลา ที่เรารับ - ส่งไฟล์จากเพื่อนเราสามารถรับได้ที่ จอสนทนาเลย ซึ่งสะดวกมาก โดยที่ไม่ต้อง ไปส่งที่เมล์ - สามารถแชร์ไฟล์ได้ - สามารถสนทนาได้ทีละหลายๆคน - สามารถช่วยในการประชุมทางไกล - ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสียของการใช้โปรแกรม - ในการรับส่งไฟล์อาจทำให้มีไวรัสตามมา ด้วย หรือมีสปายแวร์ ซึ่งจะทำให้เกิดความ เสียหายแก่องค์กรได้ ข้อดีและ ข้อเสีย


ดาวน์โหลด ppt P2P คือ อะไร ? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client- client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมี ข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลอง ตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google