งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TCP/IP. TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TCP/IP. TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TCP/IP

2 TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

3 TCP/IP เป็นโปรโตคอลหลักในอินเตอร์เน็ต ทำ ให้มาตรฐานของ TCP/IP เป็นที่ยอมรับกัน อย่างกว้างขวาง และมีผู้ใช้รับส่งข้อมูลมาก ที่สุดในปัจจุบัน

4 TCP/IP  TCP/IP ถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างอิงจาก มาตรฐานของ OSI Model (Open System Interconnection)  TCP/IP มีการแบ่งโปรโตคอลสื่อสาร ออกเป็น 4 ชั้น ทำให้สามารถเปรียบเทียบ กับ OSI Model ได้ง่าย  เรียกลำดับชั้นของ TCP/IP ว่า “ TCP/IP Stack ” แต่ละชั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

5 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD, Token)

6 ชั้นบน เรียกว่า Application Layer เป็น Application Protocol ทำหน้าที่ เชื่อมต่อกับผู้ใช้ และ ให้บริการต่าง ๆ เช่น FTP, Telnet, SNMP ฯลฯ ทำงาน เปรียบเทียบได้ชั้นที่ 7,6,5 ของ OSI โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD, Token ฯลฯ )

7 ชั้นถัดมา เรียกว่า Host-to-Host Layer จะเป็น TCP หรือ UDP ทำ หน้าที่คล้ายกับ Layer ที่ 4 ของ OSI Model คือ ควบคุมการรับ - ส่ง ข้อมูลจากปลายด้านส่ง ถึงปลายด้านรับข้อมูล และตัดข้อมูลออกเป็น ส่วนย่อยให้เหมาะกับ เครือข่ายที่ใช้รับส่ง ข้อมูล รวมทั้งประกอบข้อมูล ส่วนย่อย ๆ นี้เข้า ด้วยกันเมื่อถึง ปลายทาง โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD, Token ฯลฯ )

8 ชั้นถัดลงมา เรียกว่า Internet Layer ได้แก่ ส่วนของโปรโตคอล IP ทำหน้าที่คล้ายกับ Layer ที่ 3 ของ OSI Model คือ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า กับระบบเครือข่ายที่อยู่ชั้น ล่างลงไป และทำหน้าที่ เลือกเส้นทางการรับส่ง ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ จนไปถึง ผู้รับ ข้อมูล โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD, Token ฯลฯ )

9 ชั้นสุดท้ายที่อยู่ล่างสุด เรียกว่า Network Interface คือ ชั้นที่ ควบคุมฮาร์ดแวร์การ รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ซึ่งเทียบได้กับ Layer ที่ 1 และ 2 ของ OSI Model โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internetwork Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD, Token ฯลฯ )

10 TCP/IP โปรโตคอล เทียบกับ OSI 7- Layer Reference Model TCP/IP Stack OSI 7-Layer Model Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) InternetLayer (IP) Network Interface (CSMA/CD, Token ฯลฯ ) Application Layer Presentation Layer Session Layer DataLink Layer Physical Layer Transport Layer Network Layer

11 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP จริง ๆ แล้ว TCP/IP โปรโตคอลนั้น แบ่งออกเป็น 2 โปรโตคอลซ้อนกันอยู่ คือ  TCP อยู่ชั้นบน  IP อยู่ชั้นถัดลงมา TCP/IP จึงไม่ได้เป็นโปรโตคอลชนิด เดียวกันทั้งหมด และไม่ได้เชื่อมติดเป็น ชิ้นเดียวกัน

12 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP  TCP มีมาตรฐานของเฟรมที่ใช้ รับส่งข้อมูลของมตัวเอง และมีหน้าที่ใน การรับส่งข้อมูลแตกต่างไปจาก IP ซึ่งใน การรับส่งข้อมูลนั้น เฟรมของ TCP ที่อยู่ ชั้นบนทั้งหมดจะถูกผนึกอยู่ในส่วนที่เป็น ข้อมูลของ IP เหมือนกับที่แต่ละชั้นของ OSI Model ผนึกข้อมูลในชั้นถัดไปนั่นเอง

13 โครงสร้างของ โปรโตคอล TCP/IP OSI Model ออกแบบมาให้เปิดกว้าง สามารถอ้างอิงถึงกันได้เป็นอย่างดีกับ TCP/IP โดย TCP จะเทียบได้กับ ประมาณ Layer ที่ 4 ของ OSI และ IP จะเทียบได้กับประมาณ Layer ที่ 3 ของ OSI แม้ว่าจะไม่ลงตัวกันพอดีนัก

14


ดาวน์โหลด ppt TCP/IP. TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอล ชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google