งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้หาข่าว  นายสีชาด หนุน พระเดช ข่าวความเป็นมา  ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากกรุง ปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของประเทศไปราว 25 กิโลเมตร ( หรือ 16 ไมล์ ) โดยแผ่นดินไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้หาข่าว  นายสีชาด หนุน พระเดช ข่าวความเป็นมา  ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากกรุง ปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของประเทศไปราว 25 กิโลเมตร ( หรือ 16 ไมล์ ) โดยแผ่นดินไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้หาข่าว  นายสีชาด หนุน พระเดช

3 ข่าวความเป็นมา  ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากกรุง ปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของประเทศไปราว 25 กิโลเมตร ( หรือ 16 ไมล์ ) โดยแผ่นดินไหว เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:53:09 ตามเวลาท้องถิ่น ของวันอังคารที่ 12 มกราคม พ. ศ. 2553 หรือ ตรงกับเวลา 04.53 นาฬิกา ในเช้าวันพุธที่ 13 มกราคม ตามเวลาประเทศไทย แผ่นดินไหว เกิดขึ้นที่ความลึก 13 กิโลเมตร (8.1 ไมล์ ) องค์กรสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา ได้ ตรวจสอบบันทึกและพบอาฟเตอร์ช็อกตามมา อีก 14 ครั้ง ซึ่งมีความแรงอยู่ที่ประมาณ 5 - 8 ริกเตอร์

4 สาเหตุของการเกิด  การเกิดแผ่นดินไหวในเฮติเกิดจาก รอยต่อ ระหว่างแผ่นสมุทรคาริเบียนเคลื่อนแยกตัว ออกจากแผ่นเปลือกทวีปอเมริกาเหนือ แล้ว เกิดการเคลื่อนที่เฉือนกันด้านข้างพร้อมๆกับมี การปะทะหรืออัดชนเข้าหากัน บริเวณนี้เป็น โซนแนวรอยเลื่อนด้านข้าง ที่เรียกว่า strike- slip fault อยู่แล้ว เมื่อแผ่นเปลือกโลกที้งสอง ยังมีการเคลื่อนที่ก็เลยทำให้มีการสะสม พลังงานไว้ (stress and strain ตามหลัก ฟิสิกส์ ) จนเมื่อสภาพหินและโครงสร้างบริเวณ นั้นไม่สามารถทนได้ ก็ต้องทำการปล่อย พลังงานออกมา จึงเกิดปรากฏการณ์ แผ่นดินไหว

5

6

7  ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid= 5168028e442c2051


ดาวน์โหลด ppt ผู้หาข่าว  นายสีชาด หนุน พระเดช ข่าวความเป็นมา  ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากกรุง ปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของประเทศไปราว 25 กิโลเมตร ( หรือ 16 ไมล์ ) โดยแผ่นดินไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google