งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 @BuzZ@BuzZ@BuzZ@BuzZ นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy

2 Scope and Specification?

3 Limited? @Buzz Demo

4 Development?

5 PLAN

6 ตาราง @Buzz จะเก็บ ID : int NAME : Varchar(20) LATITUDE:Double,N/S:Varchar LONGITUDE:Double W/E:Varchar, STATE :Varchar INFORMATION :Varchar(200) SQLite Database Schematic

7 (Data Dictionary)

8 GPS Tracking Rutchada3 – Kasetsart University Kasetsart University – Rutchada4

9 Ploblem in Progress? หลังจากการเก็บ GPS Tracking มาได้รูปแบบของข้อมูลที่ GPS ส่ง มาไม่ตรงกับรูปแบบของการ เรียกใช้ของโปรแกรมที่พัฒนา ก่อนการเก็บ จึงต้องทำการเขียน โปรแกรมขึ้นมาใหม่

10 สิ่งที่จะส่ง มอบ ? @Buzz Demo เป็นโปรแกรมที่เขียน ดึงค่าข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้ว แสดงออกทาง LED Display เอกสารหรือ Documentation ของ กระบวนการสร้าง @Buzz Demo

11 THE END….. THANK YOU!!! Q&A


ดาวน์โหลด ppt นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google