งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy

2 Scope and Specification?

3 Demo

4 Development?

5 PLAN

6 จะเก็บ ID : int NAME : Varchar(20) LATITUDE:Double,N/S:Varchar LONGITUDE:Double W/E:Varchar, STATE :Varchar INFORMATION :Varchar(200) SQLite Database Schematic

7 (Data Dictionary)

8 GPS Tracking Rutchada3 – Kasetsart University Kasetsart University – Rutchada4

9 Ploblem in Progress? หลังจากการเก็บ GPS Tracking มาได้รูปแบบของข้อมูลที่ GPS ส่ง มาไม่ตรงกับรูปแบบของการ เรียกใช้ของโปรแกรมที่พัฒนา ก่อนการเก็บ จึงต้องทำการเขียน โปรแกรมขึ้นมาใหม่

10 สิ่งที่จะส่ง มอบ Demo เป็นโปรแกรมที่เขียน ดึงค่าข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้ว แสดงออกทาง LED Display เอกสารหรือ Documentation ของ Demo

11 THE END….. THANK YOU!!! Q&A


ดาวน์โหลด ppt นาย คมสัน สุขม่วง BuRaPhA UnIvErSiTy นาย รุ่งโรจน์ แซ่ตั้น BuRaPhA UnIvErSiTy นางสาว สุธาสินี นวลแก้ว WaLaiLaK UnIvErSiTy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google