งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น. จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การทำงานพื้นฐานหรือเรียก ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น. จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การทำงานพื้นฐานหรือเรียก ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น

2 จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การทำงานพื้นฐานหรือเรียก ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ของเกือบทุกโปรแกรม คือ การรับค่าหรือข้อมูลจาก คีย์บอร์ด โดยในภาษา C นั้น การรับค่าหรือข้อมูลจาก คีย์บอร์ดสามารถทำได้ดังนี้

3 จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด คำสั่ง scanf คำสั่ง scanf ถือได้ว่าเป็นคำสั่ง พื้นฐานในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดไม่ ว่าจะเป็น จำนวนเต็ม ( int ) ทศนิยม (float) ข้อความ ( string ) หรืออักขระ (char) ซึ่งเรา สามารถออกแบบว่าจะให้ข้อมูลที่รับจาก คีย์บอร์ดเป็นแบบใดก็ได้

4 จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด รูปแบบคำสั่ง scanf (" % รูปแบบ ",& ตัวแปร ); ตัวอย่าง การรับข้อมูลจำนวนเต็ม เก็บไว้ที่ตัวแปล num scanf(“%d”,&num);

5 ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าอายุทาง แป้นพิมพ์ #include int age; int main () { scanf (“%d”,&age); getch(); } จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

6 #include int age; int main () { printf(“How old are you ?”); scanf (“%d”,&age); getch(); } ตัวอย่างโปรแกรมรับค่าอายุทาง แป้นพิมพ์โดยมีคำถามก่อน จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

7 โปรแกรมรับตัวเลขทีละ 3 ตัว  #include  int a,b,c;  int main() { printf (“Put you like 3 number ”); scanf(“%d %d %d”,&a,&b,&c); getch(); } จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

8 จับผิดโปรแกรม #include int money; int main { printf(“Put you money”) scanf(“%s”,money); getch() }

9 จับผิดโปรแกรม 5 จุด #include int money; int main { printf(“Put you money”) scanf(“%s”,money); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น. จัดทำโดย : นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การทำงานพื้นฐานหรือเรียก ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google