งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด. ความนำ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Storage and Retrieval of Information หรือ Table lookup ซึ่งทั้งหมดคือกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด. ความนำ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Storage and Retrieval of Information หรือ Table lookup ซึ่งทั้งหมดคือกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด

2 ความนำ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Storage and Retrieval of Information หรือ Table lookup ซึ่งทั้งหมดคือกระบวนการ ในการเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการค้นหาข้อมูล ที่ต้องการให้เร็วที่สุด การค้นหาข้อมูลอาจเสียเวลามาก เราจึงต้องเลือกวิธีค้นหา ข้อมูลที่เหมาะสม เทคนิคการค้นหาข้อมูล 1. การค้นหาแบบลำดับ 2. การค้นหาแบบบล็อก 3. การค้นหาตามความน่าจะเป็น 4. การค้นหาแบบไบนารี

3 การค้นหาแบบลำดับ (Sequential Search หรือ Linear Search) เป็นวิธีที่นิยมกันมาก เพราะเขียนโปรแกรมง่าย ใช้ได้กับ ตารางที่เรียงลำดับหรือไม่เรียงลำดับก็ได้ การค้นหาแบบนี้ ต้องเปรียบเทียบตารางตั้งแต่ต้นจนพบระเบียนที่ต้องการ ตารางข้อมูลที่ไม่ได้เรียงลำดับจะหาข้อมูลได้ช้ากว่าตาราง ที่เรียงตามลำดับ

4 ตารางที่เรียงตามลำดับตารางที่ไม่เรียง ตามลำดับ K อยู่ในตารางหาช่วงคีย์ <=K หาจนพบ K ไม่อยู่ในตารางหยุดหาเมื่อคีย์มาค่ามากกว่า K หาจนหมดตาราง 18339702781301449 1661199073823803195 356472426045335315 261004474402112785510 1. หากต้องการค้นหา 26 ต้องค้นหากี่ครั้ง.......... 2. หากต้องการค้นหา 20 ต้องค้นหากี่ครั้ง.......... 13467810121415 16181921232627303133 35383940424445495355 606170727478809095100 ตาราง แบบไม่ เรียงลำ ดับ ตาราง แบบ เรียงลำ ดับ

5 การค้นหาแบบบล๊อก (Block Search) ระเบียนข้อมูลต้องเรียงลำดับกันและรวมกลุ่มเป็นบล็อก การ ค้นหาจะค้นหาทีละบล๊อกโดยเปรียบเทียบกับคีย์ที่มี ค่าสูงสุดในแต่ละบล๊อก เริ่มจากบล็อกที่ 1 ไปเรื่อยๆ จนพบ บล็อกใดที่มีค่าคีย์สูงกว่าค่าคีย์ที่ต้องการ จะหยุด เปรียบเทียบกับบล็อกอื่นที่เหลือ แต่จะค้นหาแบบลำดับใน บล็อกนั้นแทนจนพบคีย์ที่ต้องการ หากไม่พบแสดงว่าไม่มี ค่าคีย์ที่ต้องการในตารางนี้ สมมุติต้องการค้นหาคีย์ 38 ครั้งที่ 1 คีย์สูงสุดในแต่ละ บล๊อก คีย์ที่ต้องการ 115<38 233<38 355>=38 4100

6 การค้นหาตามความน่าจะเป็น (Probability Serch) เราต้องทราบความถี่ของการเกิดข้อมูลแต่ละคีย์ ข้อมูลคีย์ ความถี่มากที่สุดจะเก็บในตำแหน่งแรกของตาราง ข้อมูลที่มี ความถี่รองลงมาก็จะถูกเก็บในตำแหน่งถัดไปเรื่อยๆ จนถึง ข้อมูลตัวสุดท้าย ด้วยวิธีนี้เราจะค้นหาคีย์ที่ใช้บ่อยได้รวดเร็ว มา แต่คีย์ที่ใช้น้อยจะค้นหาได้นาน เช่น ตัวอักษรแรกในชื่อ คนไทยจากการสำรวจมักพบตัวอักษร ส ก และขึ้นต้นด้วย ฒ ฬ น้อยมากหรือไม่มีเลย

7 การค้นหาแบบไบนารี (Binary Search) ค่าคีย์จะต้องเรียงตามลำดับ สามารถค้นหาได้รวดเร็ว โดย การเปรียบเทียบค่าคีย์กับคีย์ตำแหน่งกึ่งกลางตาราง ไป เรื่อยๆจนพบ ตัวอย่างต้องการค่าคีย์ 15 2 6 7 10 12 15 17 25 26 1 2 3 3

8 ตารางเปรียบเทียบการค้นหาแบบไบ นารี และแบบลำดับ

9 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt โดยนายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด. ความนำ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Storage and Retrieval of Information หรือ Table lookup ซึ่งทั้งหมดคือกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google