งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 1 Management of Change A Consultant View Point Management of Change : A Consultant View.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 1 Management of Change A Consultant View Point Management of Change : A Consultant View."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 1 Management of Change A Consultant View Point Management of Change : A Consultant View Point วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

2 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 2 Topics for Today 1.Why we need to be changed ? 2.What to be changed ? : Category of Changes 3.Impacts of Change : The Change Curve 4.Why many changes failed : Failure Stories (untold) 5.Why many changes succeeded : Success Stories

3 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 3 Why we need to be changed ภาคธุรกิจ : เราต้องเปลี่ยนแปลง เพราะคู่แข่ง เปลี่ยน เราต้องรักษา Competitive Edge เพื่อ survival and growth ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ( ซึ่งส่วนมาก ผูกขาด ) : เราไม่มีคู่แข่ง ที่จะมาแย่งลูกค้าจาก เรา ที่จริงเราไม่ต้องเสนอขาย ลูกค้า ( ประชาชน ) ต้องวิ่งมาชน เราเอง – สรุป ไม่มีคู่แข่ง ไม่ต้องไม่แย่งลูกค้า แล้ว เปลี่ยนทำไม ?

4 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 4 What to be changed: Category of Changes in Government 1.People Level : เปลี่ยนหน้าที่งานของบุคคล ของบุคคล ( แต่ละบุคคล มักไม่กระทบนอกแผนก ) สลับหน้าที่งาน รวมงาน / แตกงาน / จัด JD ใหม่ / เพิ่มอำนาจ ตัดสินใจ 2.Process Level : เปลี่ยนกระบวนการ ดำเนินงาน ( กระทบบุคคล หลายคน หลายแผนก ) ปรับเปลี่ยนขั้นตอนดำเนินงาน วิธีการเชื่อมต่องาน 3.Policy Level : เปลี่ยนระบบการทำงาน เช่น สายการบังคับบัญชา การรวบอำนาจและขอบข่ายงาน ที่ยุบ ย้าย เลิก หรือ งอกใหม่ ( การแตกกระทรวงใหม่ )

5 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 5 Make the Right Change : โปรดเกาให้ถูกที่คัน ความเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่สำคัญสำคัญ ความสำคัญที่ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่เร่งด่วน เร่งด่วน Type A Type DType C Type B

6 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 6 Impacts of Change : The Change Curve Cost Benefit ขาลงขาขึ้น BEP Performance Level Time ขาคืนกำไร Negative Impact Positive Impact

7 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 7 Why many changes failed : Failure Stories (untold) เลือก เรื่องไม่ถูกต้อง ขาด การสร้างความพร้อม –Awareness or Sense of Urgency ขาดการวางแผน [Planning for Change] รองรับ ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง ( ไม่รู้จัก Change Curve) ขาด Leadership Roles & Supports – ไม่มีทิศทาง / ขั้นตอน / ลำดับงานที่ดี – ไม่มีการ monitoring เมื่อเกิดปัญหา แก้ไม่ทัน ขาดการสื่อสารภายใน ที่เพียงพอ – หมดความอดทน ตอนขาลง มีแรงต้านมาก เลิก กลางคัน

8 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 8 AWARENESS UNDERSTANDING BUY-IN COMMIT- MENT Time Template for Change Deployment Roadmap Degree of Support for The Implementation Key Actions to be taken Strategic Actions list Strategic Actions list Strategic Actions list Strategic Actions list

9 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 9 Why many changes succeeded : Success Stories 1.Top Management take Ownership 2. มีการแต่งตั้ง Sponsor / Steering Committee 3. มีการแต่งตั้ง Change Management Team / Operational Committee 4. วางแผนงาน โดยเห็นภาพ Change Curve 5. มีการเตรียม Contingency Plan หรือ Quick Win ในระหว่าง เกิด negative impacts 6. มี Rewards & Recognition Scheme รองรับ 7. มี Project Management Plan & team ที่ดีมากๆ

10 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 10 Infrastructure ที่เอื้ออำนวยต่อ CM : Based on Seven Ss Model ของ McKensey (1/3) S1: Shared Value S1: Shared Value : ค่านิยมร่วม ( วัฒนธรรมองค์กร ) – นิยมความเปลี่ยนแปลง ชอบของใหม่ๆ ใส่ใจการเรียนรู้ – เน้นสาระมากกว่า เปลือก S2: Strategy S2: Strategy : ยุทธศาสตร์ในการบริหาร Change – ใช้ Project Management : มีการแต่งตั้งทีมงานครบ และมี เบอร์ 1.5 มาเป็น Change Agent – ใช้ Participative Management S3: System : ระบบบริหารจัดการ – ใช้ Process Enterprise Approach

11 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 11 Infrastructure ที่เอื้ออำนวยต่อ CM : Based on Seven Ss Model ของ McKensey (2/3) S4: Structure : โครงสร้างการจัดองค์กร –Lean Organization ( สายบังคับบัญชาสั้น ) –Flexible / Matrix Structure – มีการกำหนด บทบาทรับผิดชอบแบบ อันดับชั้น [Tiers of Responsibility] S5: Staff : พนักงาน – ไม่มีการสร้างอาณาจักร หรือมี มุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ ไม่กร่าง รู้จักวางตัว ไม่มัวมองแต่ปัญหารอบตัว แต่มองไกลไปถึงอนาคตองค์กร – มีวินัย ชอบสิ่งใหม่ๆ ใส่ใจการเรียนรู้ ไม่ลบหลู่คนในกันเอง S6: Skill : ทักษะ – ผู้บริหารระดับกลาง นอกจากมี Technical Skills ในหน้าที่แล้ว ยังมี Leadership / People Skills / Problem Solving Skill / etc.

12 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 12 Infrastructure ที่เอื้ออำนวยต่อ CM : Based on Seven Ss Model ของ McKensey (3/3) S7: Style : สไตล์ในการนำองค์กร –Dynamic and Visionary : มีวิสัยทัศน์แบบฉับไว ไม่หยุดนิ่ง –Hands-on: รู้จริง รู้ลึก รู้ละเอียด ( ผู้นำระดับสูงมักมีข้อด้อยด้าน ICT) –Continual Support: ร่วมเป็นร่วมตายกับทีม ไม่ชิ่งเมื่อพบอุปสรรค –Result-oriented: เน้นผลลัพธ์มากกว่า รูปแบบ หรือวิธีการ ( กฎระเบียบ ) ( และไม่เป็นแบบ NATO =no action-talk only ไม่กล้าฟันธง แต่ใช้การ เลื่อนการตัดสินใจ ไปในการประชุมคราวหน้า - deferring style) –Balanced Leadership Styles [BLS] : ประชาธิปไตยไม่เต็มใบ แต่ก็ ไม่ถึงกับเผด็จการ ( ถ้า Lessie-Fair =0 ; Democratic =5; Dictatorship= 10 แล้ว BLS = 7.5 – 9.5 )

13 R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 13


ดาวน์โหลด ppt R0 : 13 NOV 2005 Management of Change : A Consultant View Point 1 Management of Change A Consultant View Point Management of Change : A Consultant View.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google