งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ข้อมูลทางตรรกะและตัว ดำเนินการ ข้อมูลทางตรรกะในภาษา C (Logical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ข้อมูลทางตรรกะและตัว ดำเนินการ ข้อมูลทางตรรกะในภาษา C (Logical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ข้อมูลทางตรรกะและตัว ดำเนินการ ข้อมูลทางตรรกะในภาษา C (Logical Data) ตัวดำเนินการทางตรรกะ ตัวดำเนินการความหมายลำดับ ความสำคัญ !not15 &&and5 ||or4

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการความหมายลำดับความสำคัญ < น้อยกว่า 10 <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ > มากกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ == เท่ากับ 9 != ไม่เท่ากับ

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น คำสั่ง 2 ทางเลือก

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น if…else if ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ 1 else คำสั่งที่ 2 ก. ผังการ ทำงาน ข. โปรแกรม

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น มีรูปแบบบางอย่างที่ผู้ใช้จะต้องจำให้ได้ สำหรับคำสั่ง if…else ซึ่งมีดังนี้  เงื่อนไขจะต้องอยู่ในวงเล็บเท่านั้น  ไม่มีเครื่องหมาย ; หลังจบคำสั่ง if และ else แต่ เมื่อจบคำสั่งที่ 1 และ คำสั่งที่ 2 จะต้องมี เครื่องหมาย ; ตามปรกติ  หลังคำสั่ง if หรือ else อาจจะมีหรือไม่มีคำสั่งก็ ได้  ทั้งคำสั่งที่ 1 และคำสั่งที่ 2 สามารถมีได้เพียง 1 คำสั่งเท่านั้น แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการให้มีหลายคำสั่ง จะต้องใส่เข้าไปในวงเล็บ หรือแบบ Compound Statement

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น if คำสั่ง if ก็คือ คำสั่ง if…else แต่ที่ไม่มี else เพราะ คำสั่งทางเป็นเท็จไม่มี หรือไม่มีคำสั่งที่ 2 นั่นเอง ซึ่งก็คือจะต้องเป็นจริงเท่านั้นจึงจะทำคำสั่งได้ if ( เงื่อนไข ) { … }/*if*/ else ; if ( เงื่อนไข ) { … }/*if*/

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น Nested if เป็นคำสั่ง if…else ที่มีคำสั่ง if…else หรือคำสั่ง if ซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่ง ผังการทำงานของ Nested if if ( เงื่อนไขที่ 1) if ( เงื่อนไขที่ 2) คำสั่งที่ 1 else คำสั่งที่ 2 else คำสั่งที่ 3 ก. ผังการทำงาน ข. ชุดคำสั่ง

9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ปัญหาของคำสั่ง else ปัญหาของคำสั่ง 2 ทางเลือกนั้นก็คือ การจับคู่ ระหว่างคำสั่ง if กับคำสั่ง else ปัญหานี้อาจจะเกิด ขึ้นมาจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้ ซึ่งส่งผลให้ โปรแกรมที่เขียนทำงานไม่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ การจับคู่ของ 2 คำสั่งนี้คือ นั้น ภาษา C จะจับคู่ ระหว่างคำสั่ง if กับ else ที่ใกล้กันที่สุดเป็นคู่กัน วิธีการปกป้องคือ ให้เขียนขุดคำสั่งเป็นแบบ Compound Statement

10 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น คำสั่งหลายทางเลือก Switch เป็นคำสั่งที่แปลงมาจากคำสั่ง Nested if คำสั่งนี้ จะมีตัวแปรหนึ่งตัวที่ใช้หาว่าจะไปทำที่คำสั่งไหนหรือ Case ไหน switch( ตัวแปร ) { case ค่าที่ 1: คำสั่ง … case ค่าที่ 2: คำสั่ง … case ค่าที่ n: คำสั่ง … default: คำสั่ง … } ก. ผังการทำงาน ข. ชุดคำสั่ง

11 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น else-if คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่ง ที่เป็นคำสั่งหลาย ทางเลือกและสามารถ ใช้ได้กับชนิดข้อมูลทุก ประเภท คำสั่งนั้นก็คือ else-if ซึ่งชุดคำสั่ง เหมือนกับคำสั่ง if…else แต่ต่างกันตรงที่ในคำสั่ง else ใช้ต่อด้วยคำสั่ง if ได้เลย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ข้อมูลทางตรรกะและตัว ดำเนินการ ข้อมูลทางตรรกะในภาษา C (Logical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google