งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. อภัสรา ชัยชนะสงคราม ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 39.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. อภัสรา ชัยชนะสงคราม ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 39."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. อภัสรา ชัยชนะสงคราม ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 39

2 อาหารประจำชาติในประเทศ อาเซียน ประเทศ มาเล เชีย ประเทศ อินโดนีเ ซีย ประเทศ เวียดนา ม ประเทศ ลาว ประเทศ สิงค์โปร์ ประเทศ บรูไน ประเทศ กัมพูชา ประเทศ เมียน มาร์ ประเทศ ไทย ประเทศ ฟิลิปปิน ส์

3 ประเทศมาเลเซีย ชื่ออาหาร นาซิ เลอมัก ก่อน หน้า หน้า ถัดไ ป

4 ประเทศไทย ชื่ออาหาร ต้มยำกุ้ง ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

5 ประเทศกัมพูชา ชื่ออาหาร อาม็อก ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

6 ประเทศลาว ชื่ออาหาร สลัดหลวงพระบาง ถัดไป ภาพนิ่งก่อนหน้า

7 ประเทศอินโดนีเซีย ชื่ออาหาร กาโด กาโด ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

8 ประเทศสิงค์โปร์ ชื่ออาหาร ลักซา ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

9 ประเทศบรูไน ชื่ออาหาร อัมบูยัต ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

10 ประฟิลิปปินส์ ชื่ออาหาร อโดโบ้ ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

11 ประเทศเมียนมาร์ ชื่ออาหาร หลาเพ็ด ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป

12 ประเวียดนาม ชื่ออาหาร เปาะเปี๊ยเวียดนาม ภาพนิ่งก่อนหน้า ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. อภัสรา ชัยชนะสงคราม ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม. 2/4 เลขที่ 39.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google