งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านหนองตา แพ่ง เสนอ สื่อเสริมทักษะ เรื่อง สระ อา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย นางสุดา กุลอึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านหนองตา แพ่ง เสนอ สื่อเสริมทักษะ เรื่อง สระ อา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย นางสุดา กุลอึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านหนองตา แพ่ง เสนอ สื่อเสริมทักษะ เรื่อง สระ อา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย นางสุดา กุลอึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เขียนสระอาได้ 2. บอกคำที่ประสมด้วยสระ อาได้ 3. แยกคำที่ประสมด้วยสระอา จากข้อความที่ กำหนดให้ได้

3 ฝึกเขียนสระ อา โดยลากทับ เส้นที่กำหนด า า

4

5 คำว่า เรา มีสระ อา มี ไม่มี

6 คำว่า ตา มีสระ อา มี ไม่มี

7 คำว่า วาง มีสระ อา มี ไม่มี

8 คำในข้อใดมีสระ อา สาม ต่ำ เต่า 15

9 ให้ลากภาพที่ประสมด้วยสระ อา มาใส่ในตะกร้า

10 สินค้าราคาดี ม้าหมาหมีสี่ห้า ตัว สินค้าราคาดี ม้าหมาหมีสี่ห้า ตัว ปลาบ้าว่ายพันพัว ย่าป้าบัวมัว หางา ปลาบ้าว่ายพันพัว ย่าป้าบัวมัว หางา อีกาบินมานา อาขี่ลาพา ตามา อีกาบินมานา อาขี่ลาพา ตามา น้ากล้าชนกะลา เจ็บที่ ขาต้องทายา น้ากล้าชนกะลา เจ็บที่ ขาต้องทายา ซื้อผ้าเนื้อหนาหนา ตราลูก หว้าห้าหกหลา ซื้อผ้าเนื้อหนาหนา ตราลูก หว้าห้าหกหลา ฟ้าผ่าไหปลาร้า ตกน้ำ ทานาวาจม ฟ้าผ่าไหปลาร้า ตกน้ำ ทานาวาจม สินค้าราคาดี ม้าหมาหมีสี่ห้า ตัว สินค้าราคาดี ม้าหมาหมีสี่ห้า ตัว ปลาบ้าว่ายพันพัว ย่าป้าบัวมัว หางา ปลาบ้าว่ายพันพัว ย่าป้าบัวมัว หางา อีกาบินมานา อาขี่ลาพา ตามา อีกาบินมานา อาขี่ลาพา ตามา น้ากล้าชนกะลา เจ็บที่ ขาต้องทายา น้ากล้าชนกะลา เจ็บที่ ขาต้องทายา ซื้อผ้าเนื้อหนาหนา ตราลูก หว้าห้าหกหลา ซื้อผ้าเนื้อหนาหนา ตราลูก หว้าห้าหกหลา ฟ้าผ่าไหปลาร้า ตกน้ำ ทานาวาจม ฟ้าผ่าไหปลาร้า ตกน้ำ ทานาวาจม ให้ขีดเส้นใต้คำที่ มีสระ อา

11


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านหนองตา แพ่ง เสนอ สื่อเสริมทักษะ เรื่อง สระ อา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย นางสุดา กุลอึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google