งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 133 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล – – – บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 พระ บาท กล้วย แพะ ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย เสด็จ บ้านเป้า พิชัย บุญนาค บ่อแฮ้ว บ้าน แลง ปงแสน ทอง บ้าน เอื้อม บ้านค่า ชมพู นิคม รวม

5

6 – – – 8.75อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำน วน อัตราต่อ แสน 1 บ้าน เอื้อม ปงแสนทอง พิชัย ทุ่งฝาย พระบาท กล้วย แพะ เสด็จ บ้านค่า บ้านแลง บ้านเป้า ชมพู บ่อแฮ้ว ต้น ธงชัย นิคม - 15 บุญนาค - รวม

7

8 – – – 25.58อัตราป่วยโรคตาแดงจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 บุญนาค เสด็จ บ้านเป้า บ้านเอื้อม ต้นธงชัย บ่อแฮ้ว กล้วย แพะ บ้านแลง พระบาท ชมพู ปงแสนทอง พิชัย ทุ่งฝาย บ้านค่า นิคม 0.00 รวม

9

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 54 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำน วน อัตราต่อ แสน 1 พระ บาท ชมพู เสด็จ บ้าน แลง พิชัย ต้น ธงชัย บ่อแฮ้ว กล้วย แพะ - 9 ปงแสนทอง - 10 ทุ่งฝาย - 11 บ้านเอื้อม - 12 บ้านเป้า - 13 บ้านค่า - 14 นิคม - 15 บุญนาค - รวม

11 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google