งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดั บที่ วันที่จัด กิจกรรม กิจกรรมผู้รับผิดชอบ ๑.๑. ๘ พฤษภาคม ๕๖ ประชุมการจัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษา สโมสร นศพ. อาจารย์ศรี สุดา นวก. วิชชุลดา ๒.๒. ๑๕ พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดั บที่ วันที่จัด กิจกรรม กิจกรรมผู้รับผิดชอบ ๑.๑. ๘ พฤษภาคม ๕๖ ประชุมการจัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษา สโมสร นศพ. อาจารย์ศรี สุดา นวก. วิชชุลดา ๒.๒. ๑๕ พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำดั บที่ วันที่จัด กิจกรรม กิจกรรมผู้รับผิดชอบ ๑.๑. ๘ พฤษภาคม ๕๖ ประชุมการจัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษา สโมสร นศพ. อาจารย์ศรี สุดา นวก. วิชชุลดา ๒.๒. ๑๕ พฤษภาคม ๕๖ Best practice perineum อาจารย์ศรี สุดา กลุ่มงานสูติ นรีเวช ๓.๓. ๒๓ พฤษภาคม ๕๖ กิจกรรมทางศาสนา วันวิสาขบูชา สโมสร นศพ. อ. สุรพงษ์ แสนโภชน์ นวก. สมาน นวก. สิริ ลักษณ์

3 ลำดั บที่ วันที่จัด กิจกรรม กิจกรรมผู้รับผิดชอบ ๔.๔. ๕ มิถุนายน ๕๖ ภาษาอังกฤษกับเวช ปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ อาจารย์ อิญชญา นวก. สาวิตรี ๕.๕. ๑๒ มิถุนายน ๕๖ Movie club ครั้งที่ ๑อาจารย์ พิชญานันท์ นวก. วิชชุลดา นวก. สมาน ๖.๖. ๑๙ มิถุนายน ๕๖ สรุปเวชระเบียน ครั้งที่ ๑ วิทยากร อาจารย์รุจิรา นวก. จิรดา นวก. พงษ์ลัด ดา ๗.๗. ๒๖ มิถุนายน ๕๖ สรุปเวชระเบียน ครั้งที่ ๒ วิทยากร อาจารย์รุจิรา นวก. จิรดา นวก. พงษ์ลัด ดา

4 สรุป ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 91.08% - อาหารว่างและเครื่องดื่มได้รับความพึงพอใจ มาก ที่สุด - ความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตรได้รับความพึงพอใจ น้อยที่สุด สรุป ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 91.08% - อาหารว่างและเครื่องดื่มได้รับความพึงพอใจ มาก ที่สุด - ความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตรได้รับความพึงพอใจ น้อยที่สุด N=55 คน

5 N=48 คน

6 เรื่องดนตรี กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมธรรมะ ฝึกจิต สมาธิ กิจกรรมให้พระมาเทศน์ สอนให้ข้อคิด 1. เนื้อหากิจกรรมที่ต้องการให้ จัดเพิ่มเติม ดีมาก เหมาะสม 2. วิทยากรที่แนะนำอยากให้ เชิญมาให้ความรู้

7 ดีมากแล้วครับ ไก่ย่าง ส้มตำ ขนมไทยๆ อาหารอร่อยมาก น้ำเปล่าไม่เพียงพอกับจำนวนคน น้ำหวาน ชาเขียวปั่นใส่วิป อร่อยมาก ผลไม้ น้ำผลไม้ อร่อยอยู่แล้ว ชาเขียวนมสด เหมาะสม ขนมทองหยอด 3. อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ ต้องการแนะนำ

8 อยากให้ศูนย์แพทย์จัดที่นั่งอ่าน หนังสือเพิ่มค่ะ อยากให้มีที่นั่งเป็น โต๊ะแบบห้องสมุด นั่งเดี่ยว หลายๆที่ เพราะห้องนั่งเล่นของแต่ละชั้นเป็น โต๊ะกลม นั่งไม่เพียงพอ นั่งประชัน หน้ากัน ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือค่ะ ข้อเสนอแนะนำ

9

10


ดาวน์โหลด ppt ลำดั บที่ วันที่จัด กิจกรรม กิจกรรมผู้รับผิดชอบ ๑.๑. ๘ พฤษภาคม ๕๖ ประชุมการจัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษา สโมสร นศพ. อาจารย์ศรี สุดา นวก. วิชชุลดา ๒.๒. ๑๕ พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google