งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนุน จัดทำ โดย นายเชน จิน รหัสนิสิต 54410661 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อ. ดร. ประทีป อูปแก้ว เสนอ วิชา หลักการผลิตพืช 764211.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนุน จัดทำ โดย นายเชน จิน รหัสนิสิต 54410661 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อ. ดร. ประทีป อูปแก้ว เสนอ วิชา หลักการผลิตพืช 764211."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนุน จัดทำ โดย นายเชน จิน รหัสนิสิต 54410661 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อ. ดร. ประทีป อูปแก้ว เสนอ วิชา หลักการผลิตพืช 764211

2 หัวข้อนำเสนอ บทนำ พันทธุ์ การปลูก การขยายพันธุ์ขนุน การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว

3 ขนุน

4 พันธุ์ขนุน ขนุนที่นิยมปลูกกันทั่วไปอยู่มี 2 ประเภท คือ 1. ขนุนหนัง ลักษณะเนื้อยวงแห้งกรอบ สี เหลืองทอง สีจำปา ยวงโตเนื้อแน่นหวาน กรอบนิยมปลูกกันโดยทั่วไปขนุนหนังมีอยู่ หลายพันธุ์เช่น จำปา ตาบ๊วย ฟ้าถล่ม เป็น ต้น 2. ขนุนละมุด ลักษณะเนื้อยวงเปียก เละ เหนียว เนื้อค่อนข้างบาง ยวงเล็ก รสหวาน มีกลิ่นหอม ขนุนพันธุ์นี้ ไม่ค่อยนิยมปลูกกัน มากนัก อีกพวกหนึ่ง ซึ่งนิยมปลูกกันมาก ทางภาคใต้ของประเทศไทยคือ จำปาดะ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายขนุน ผลเล็กยาว เรียว คล้ายผลฟัก เปลือกบาง เนื้อเละ รส หวาน กลิ่นหอม

5 การปลูก 1. การเตรียมดิน ขนาดของร่องกว้างประมาณ 4-6 เมตร คูน้ำกว้าง 1.5 เมตร 2. การขุดหลุมปลูก ระหว่างหลุมคือ 8 x10 เมตร หรือ l0 x l2 เมตร และให้ขุดหลุมขนาด กว้าง ยาว ลึก 100 X 50 3. วิธีปลูก - การปลูกด้วยเมล็ด - การปลูกด้วยกิ่งทาบ - การปลูกด้วยกิ่งตอน - การปลูกพืชแซม

6 การขยายพันธุ์ขนุน การใช้เมล็ด การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง

7 การปฏิบัติดูแลรักษา การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการวัชพืช การจัดการแมลงและ โรค การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งผล และ การห่อผล

8 การเก็บเกี่ยว ขนุนที่ปลูกด้วยกิ่งทาบจะให้ผลประมาณปีที่ 3 – 4 ผลที่ได้รับการผสมเกสรแล้วจะแก่ภายใน 5 เดือน ขนุนจะให้ผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกช่วง เดือนธันวาคม – มกราคม ครั้งที่สองเดือน เมษายน – พฤษภาคม ในหนึ่งต้นจะให้ผลได้ ประมาณ 40 – 50 ผล ( ขนุนอายุ 10 ปีขึ้นไป )

9 อ้างอิง MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIS. http://www.maff.gov.kh/en/ ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์, http://natres.psu.ac.th/researchcenter/tropic alfruit/agrarian-index.htm http://natres.psu.ac.th/researchcenter/tropic alfruit/agrarian-index.htm กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, http://www.doae.go.th/page/homepage


ดาวน์โหลด ppt ขนุน จัดทำ โดย นายเชน จิน รหัสนิสิต 54410661 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อ. ดร. ประทีป อูปแก้ว เสนอ วิชา หลักการผลิตพืช 764211.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google