งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ สืบค้น สารสนเ ทศ จาก Internet นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ สืบค้น สารสนเ ทศ จาก Internet นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ สืบค้น สารสนเ ทศ จาก Internet นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 1

2 Software? Software คืออะไร ? ถ้าอยากรู้ ! ลองเข้า ไปดู นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 2

3 เปิด Internet เข้า Website http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet1.htm นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 3

4 หรือ เข้า website http://reviews-zdnet.com/2001- 3513_16-0.html?tag=crhd นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 4

5 รู้ไหมว่า ใน http://web.ku.ac.th/schoolnet/f- snet1 มีอะไรบ้าง ทำไมเราต้องมี software ? ภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร ? Software พัฒนา ได้ อย่างไร ? ??????????? เคยมีคำถาม เหล่านี้บ้างไหม ? นายปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 5

6 ปุจฉา : อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ software ก่อน.. ช่วยอธิบายให้หน่อย วิสัชนา : ได้ ใน web บอกไว้ว่า เราสามารถแบ่ง software ออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. System Software 2. Application Software 6 นายปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02

7 ปุจฉา : อ๋อ... แล้วอีก web เอ่อ..... วิสัชนา : http://reviews- zdnet.com. ปุจฉา : ใช่... ใช่ บอกอะไรบ้าง ? วิสัชนา : ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างของ Software เช่น OS ก็จะมี DOS, Windows OS หรือ Application Software ก็จะมี Adobe Photoshop, Database 7 นายปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02

8 ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มต้นเกี่ยวกับ Software หรือ Computer ก็ สามารถเข้าได้ที่.. http://web.ku.ac.th/schoolnet/f- snet1 http://reviews- zdnet.com.com/2001-3513_16- 0.html?tag=crhd นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 8

9 จัดทำโดย นาย ปิติ ประทีปทวี นาย ปิติ ประทีปทวี คณะเภสัชศาสตร์ ( PH11B ) ID 461121101 Section B02


ดาวน์โหลด ppt การ สืบค้น สารสนเ ทศ จาก Internet นาย ปิติ ประทีปทวี PH11B 461121101 B02 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google