งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enjoy with digital photo.. by Adobe Photoshop elements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enjoy with digital photo.. by Adobe Photoshop elements."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 enjoy with digital photo.. by Adobe Photoshop elements

2 แนะนำวิทยากร นิติมา เตรียมโพธิ์ ( หนุ่ม ), นัก เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา (Multimedia Center) งานสารสนเทศและห้องสมุด สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2201-5726 ภายใน 5726 โทรสาร. 0-2354-7144 email : scntp@mahidol.ac.th http://stang.sc.mahidol.ac.th/multimedia

3 เสวนาหัวข้ออะไรกัน บ้าง รู้จักกับ Adobe Photoshop element รู้จักกับ Adobe Photoshop element ความต้องการของระบบ ความต้องการของระบบ การนำภาพถ่ายดิจิตอลเข้ามาใช้ งาน การนำภาพถ่ายดิจิตอลเข้ามาใช้ งาน สนุกกับ Slide Show สนุกกับ Slide Show แหล่งรวบรวมภาพ Web Photo Gallery แหล่งรวบรวมภาพ Web Photo Gallery ปฏิทินปี 2006 ปฏิทินปี 2006 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ

4 รู้จักกับ Adobe Photoshop element http://www.adobe.com/products/photoshopelwin/main.html สามารถเยี่ยมชมจากเว็บไซด์ของบริษัท คือ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วย ในการจัดการเกี่ยวกับภาพถ่าย ดิจิตอล ซึ่งมีความสามารถในการ ตบแต่งภาพถ่ายอย่างง่าย มีการ แบ่งหมวดหมู่ภาพ ค้นหาภาพได้ สะดวก รวดเร็ว และสามารถจัดทำ Card, Postcard, Wall Calendar, Photo Album, Slide Show, Web Photo Gallery เป็นต้น

5 ความต้องการของระบบ  หน่วยประมวลผล Pentium III หรือ 4 ( หรือเทียบเท่า ) ความเร็ว 800 MHz หรือ สูงกว่า  ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional or Home Edition with Service Pack 1 ; Windows 2000 with Service Pack 4 หรือรุ่นใหม่กว่า  หน่วยความจำ 256 MB (512 MB หรือสูง กว่า )  พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 800 MB  จอสี พร้อมการ์ดจอ 16- bit หรือสูงกว่า  ความละเอียดของจอ 1,024 x 768 หรือ สูงกว่า

6 บทเริ่มต้น..

7 การนำภาพถ่ายดิจิตอลเข้า มาใช้งาน

8 สามารถเลือก ชนิดของการ นำภาพเข้ามา ได้

9 การนำภาพถ่ายดิจิตอลเข้า มาใช้งาน

10

11 เริ่มต้นความสนุกสนาน.. เลือกเมนู Create เพื่อสร้างงาน ในแบบ ที่ต้องการ

12 สร้างงานแบบที่ต้องการ

13 สนุกกับ Slide Show

14 เลือกภาพถ่าย ดิจิตอลที่ต้องการ

15 สนุกกับ Slide Show

16 บทเพลงที่ ชอบ ข้อความ ที่เขียน เลือก รูปแบบ ของการ เปลี่ยน ภาพ ชื่นชม ผลงาน

17 แหล่งรวบรวมภาพ Web Photo Gallery

18 คัดเลือก ภาพถ่าย มี หลากหลา ยรูปแบบ ให้เลือก ที่จัดเก็บ ผลงาน

19 แหล่งรวบรวมภาพ Web Photo Gallery

20 ปฏิทินปี 2006

21 เลือก รูปแบบ เลือก เดือน, ปี ค. ศ. ที่ ต้องการ

22 ปฏิทินปี 2006 คัดเลือก ภาพถ่าย

23 ปฏิทินปี 2006

24 เขียน ข้อความที่ ต้องการ

25 ปฏิทินปี 2006 จัดเก็บปฏิทิน เอาไว้

26 ปฏิทินปี 2006 นำผลงาน ออกสู่สายตา

27 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ

28 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ เลือก รูปแบบ

29 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ คัดเลือก ภาพถ่าย

30 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ

31 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ เขียน ข้อความ ที่ ต้องการ

32 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ จัดเก็บอัลบั้ม

33 มาทำอัลบั้มส่วนตัวกันเถอะ มีอัลบั้ม ส่วนตัว เรียบร้อย แล้ว

34 หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆท่าน จะได้รับประโยชน์ จากการเสวนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกๆท่านเป็น อย่างยิ่ง The End


ดาวน์โหลด ppt Enjoy with digital photo.. by Adobe Photoshop elements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google